Object structure

Title:

Miłosz i Милош. Autobiografia fantazmatyczna

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Creator:

Szumna, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; Rodzinna Europa ; Kroniki ; Russia

References:

1. W. Britaniszski, Wwiedienie w Miłosza, Letnij Sad, Moskwa 2012. ; 2. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011 nr 5, s. 194. ; 3. M. Czermińska, Słowo wstępne. Miejsca autobiograficzne Czesława Miłosza, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2011, s. 12 i 16. ; 4. J. Dziedzic, Echa „Roku Czesława Miłosza” w Rosji, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012. ; 5. S. Felman, Nauczanie i kryzys albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, „Literatura na Świecie” 2004 nr 1/2, s. 356. ; 6. N. Gorbaniewska, Moj Miłosz, Nowoje Izdatielstwo, Moskwa 2012. ; 7. I. Grudzińska-Gross, (Bardzo) mały słownik polskich pojęć o Rosji, w: Honor, horror, klasycy, Pogranicze, Sejny 2012, s. 131. ; 8. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991, s. 26. ; 9. Z. Kaźmierczyk, Rosja mentalna Miłosza, „Teksty Drugie” 2010 nr 5, zwłaszcza s. 239-240. ; 10. S. Kisielewski, list do Cz. Miłosza z 12 marca 1960 roku, Beinecke Rare Book and Manuscript Library (Yale University, USA), GEN MSS 661, Box 35, Folder 527. ; 11. A. Laignel-Lavastine, Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó, przeł. M. Kłoczowski, Pogranicze, Sejny 2013, s. 88. ; 12. Cz. Miłosz, Abecadło, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010. ; 13. Cz. Miłosz, Diagnoza nieostateczna. Rozmowa o rosyjskiej historii, literaturze i polityce, w: Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1 Dostojewski – nasz współczesny, wybór B. Toruńczyk i M. Wójciak, opr. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavanagh, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2010, s. 275. ; 14. Cz. Miłosz, Komentarz do „Ody do Stalina” Osipa Mandelsztama oraz Poeta i państwo. Dlaczego napisałem „Komentarz do «Ody do Stalina» Osipa Mandelsztama, w: Cz. Miłosz Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 2 Mosty napowietrzne, wybór i opr. B. Toruńczyk, współpraca M. Wójciak, Mikołaj Nowak-Rogoziński, wstęp M. Kornat, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2011, s. 274-287. ; 15. Cz. Miłosz, Kroniki, Znak, Kraków 1988. ; 16. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Czytelnik, Warszawa 1990. ; 17. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Znak, Kraków 1991. ; 18. J. Olejniczak, Miłosz: Autobiografia, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 11-33. ; 19. A. Pomorski, Życie pośmiertne Osipa Mandelsztama. Miłosz, w: O. Mandelsztam, Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, przeł., wybór i komentarz A. Pomorski, Wydawnictwo OPEN, Warszawa 2011, s. 622-628. ; 20. A. Stankowska, Czesław Miłosz i Osip Mandelsztam o słowie i kulturze. Spotkania i rozejścia, „Porównania” 2012 nr 10. ; 21. W. Supa, Miłosz w Rosji, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012. ; 22. H. White, Przeszłość praktyczna, przeł. A. Czarnacka, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 53. ; 23. M. Wójciak, Twórczość Czesława Miłosza w Rosji, w: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Gnome, Katowice 2006. ; 24. M. Wyka, Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji, Universitas, Kraków 2013, s. 7-8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

249

End page:

272

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: