Object

Title: Rachela Auerbach opłakuje ślady, resztki, widma, wyrwy z ziemi

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. P. Abriszewska, Sznurowadła, zegarki, kamienie, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008. ; 2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschet i in., w: tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Universitas, Kraków 2004. ; 3. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1987. ; 4. R. Auerbach, Lacrimae rerum, „Przełom. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej-Sion” 1949 nr 20, s. 12. ; 5. R. Auerbach, Lament rzeczy martwych, „Przełom. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej-Sion” 1946 nr 2, s. 7. ; 6. R. Auerbach, Treblinka. Reportaż, przeł. K. Szamaniak, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 28. ; 7. R. Auerbach, Uwagi wstępne, w: L. Weliczker, Brygada śmierci (Sonderkommando 1005). Pamiętnik, Łódź 1946, s. 15. ; 8. R. Auerbach, Werterfassung, „Nasze Słowo. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej Poalej-Sion” 1949 nr 3-4, s. 11. ; 9. R. Auerbach, Z ludem pospołu. O losie pisarzy i artystów żydowskich w getcie warszawskim, „Nasze Słowo. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej Poalej-Sion” 1948 nr 14-15, s. 13, 15. ; 10. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, pod red. W. Boleckiego, I. Opackiego, Warszawa 2000. ; 11. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż, Anioł Historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opr. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 254. ; 12. W. Benjamin, Pomnik wojownika, w: Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, s. 124. ; 13. G. Didi-Huberman, Cztery kawałki kliszy wyrwane piekłu, w: tegoż, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008. ; 14. A. Dobiegała, Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2. ; 15. E. Domańska, Fakt historyczny, w: tejże, Historia egzystencjalna, Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012, s. 81. ; 16. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2. ; 17. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008. ; 18. B. Engelking, „Czas przestał dla mnie istnieć”… Analiza doświadczania czasu w sytuacji ostatecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996. ; 19. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holokaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001. ; 20. K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek, Literatura polska w Izraelu (Leksykon), Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, Kraków–Budapeszt 2012, s. 23-24. ; 21. R.C. Foltz, Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu historycznym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposób historycy mogą pomóc ocalić ziemię, przeł. A. Czarnacka, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 633. ; 22. G. Greif, „Płakaliśmy bez łez”. Relacje byłych więźniów Sonderkommando w Auschwitz, Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim 2001. ; 23. M. Januszkiewicz, Człowiek jako rzecz, albo oblicza reifikacji, w: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Krajewska, Poznań 1999. ; 24. A. Kowalski, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008, s. 15-24. ; 25. M. Krajewski, Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2008, s. 131-133. ; 26. D. LaCapra, Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy, w: tegoż, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009. ; 27. L.L. Langer, Holocaust testimonies. The ruins of memory, Yale University Press, New Haven 1991. ; 28. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 75-82, 308-320. ; 29. J. Leociak, Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009, s. 327-329. ; 30. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Ossolineum, Wrocław 1997, s. 22. ; 31. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: Anatomia ciekawości, Kraków 1999. ; 32. Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1999, red. M. Marszalek, A. Molisak, Kadmos, Berlin 2010. ; 33. M. Polit, O Racheli Auerbach, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 21-23. ; 34. Polski Słownik Judaistyczny, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003, t. 1, s. 122-123. ; 35. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Universitas, Kraków 1992, s. 32, 158. ; 36. E. Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, w: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, red. J. Jarzębski, Universitas, Kraków 1994. ; 37. B. Schallcross, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010. ; 38. Ch.E. Scott, Trauma’s presentation, w: The trauma controversy. Philosophical and interdisciplinary dialogues, ed. K. Brown Golden, B.G. Bergo, Sunny Press, New York 2009. ; 39. G. Sereny, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, przeł. J.K. Milencki, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2002. ; 40. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995. ; 41. S. Steinbacher, Auschwitz. Obóz i miasto, przeł. V. Grotowicz, PWN, Warszawa 2012. ; 42. S. Szymutko, Na krawędziach Schulzowskich metafor, w: W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, TN KUL, Lublin 2003. ; 43. A. Ubertowska, Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2. ; 44. Z. Wóycicka, Niezrealizowany projekt upamiętnienia terenu byłego obozu zagłady w Treblince z 1947 roku. Próba analizy ikonograficznej, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Universitas, Kraków 2005. ; 45. J.E. Young, Die Zeitgeschichte der Gedenkstatten und Denkmaler des Holocaust, w: Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens, red. J.E. Young, Bonn 1993, s. 27.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

273

End page:

292

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59524 ; oai:rcin.org.pl:59524 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 21, 2016

Number of object content hits:

541

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/78450

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information