Object structure

Title:

Zwrot performatywny w muzeach – między teorią a praktyką

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Creator:

Ziębińska-Witek, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

muzeum ; transformacja ; wystawa

References:

1. J. Andermann, S. Arnold-de Simine, Introduction: memory, community and the new museum, „Theory, Culture & Society” 2012 vol. 29, no. 1, s. 9.
click here to follow the link
2. T. Bennett, The birth of the museum. History, theory, politics, Routledge, London–New York 1995, s. 179.
3. F. Cameron, Moral lessons and reforming agendas. History museums, science museums, contentious topics and contemporary societies, w: Museum revolutions. How museums change and are changed, ed. S.J. Knell, S. MacLeod, S. Watson, Routledge, London–New York 2007, s. 330-342.
4. G. Canclini, Consumers and citizens: globalization and multicultural conflicts, University of Minnesota Press, Minneapolis 2001, s. 15-36.
5. D. Chakrabarty, Museums in late democraties, „Humanities Research” 2002 vol. IX, no. 1, s. 5-7.
6. C. Duncan, Civilising rituals, Routledge, London 1995, s. 8.
7. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 20.
8. J. Fraser, Museum – drama, ritual and power, w: Museum revolutions. How museums change and are changed, ed. S.J. Knell, S. MacLeod, S. Watson, Routledge, London–New York 2007, s. 294-296.
9. E. Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture, Routledge, London–New York 2000, s. 126-131.
10. M.J. Jackson, Managing the Avant-Garde, „New Left Review” 2005 no. 32, s. 105-116.
11. B. Kirshenblatt-Gimblett, The museum as catalyst, Keynote address, Museums 2000: Confirmation or challenge, organized by ICOM Sweden, the Swedish Museum Association and the Swedish Travelling Exhibition/Riksutställningar in Vadstena, Sept 29, 2000, w: http://www.nyu.edu/classes/bkg/web/vadstena.pdf, s. 4 (dostęp: 20.09.2009).
12. R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 217.
13. A. Kowalewska, J. Szut, M. Kwiatkowska, Postawy społeczne wobec idei Muzeum II Wojny Światowej, w: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989, red. M. Andrzejewski, G. Berendt, T. Chinciński, A. Trzeciak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2010, s. 115-134.
14. S. Magelssen, Making history in the second person: post-touristic considerations for living historical interpretation, „Theatre Journal” 2006 vol. 58, no. 2, s. 292.
click here to follow the link
15. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 44.
16. V.M. Patraka, Spectacular suffering. Theatre, fascism and the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1999, s. 122 i 124.
17. P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
18. D. Preziosi, Philosophy and the ends of the museum, w: Museum philosophy for the twenty-first century, ed. H.H. Genoways, Altamira Press, Lanham, MD 2006, s. 69-78.
19. A. Reading, Digital interactivity in public memory institutions: the uses of New Technologies in Holocaust museums, „Media Culture & Society” 2003, vol. 25, s. 67-85.
click here to follow the link
20. A. Zeidler-Janiszewska, Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006, s. 36.
21. A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 25-32.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

293

End page:

308

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego