Object structure

Title:

U wód. O nienowoczesności uzdrowiska

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Creator:

Tomasik, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

spa ; cultural studies ; medication

References:

1. J. Bandrowski, Pierwszy ilustrowany przewodnik po Ciechocinku i okolicy z mapą zdrojowych zakładów i planem Ciechocinka ułożył i napisał…, Wydawnictwo W. Cywiński, Warszawa 1908, s. 5.
2. J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 28.
3. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstęp M. Czerwiński, PIW, Warszawa 1987.
4. L. Lafontaine, Traktat o kołtunie polskim, 1808, cyt. za: S. Pagaczewski, Spotkamy się u wód, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 22.
5. S. Lash, Sociology and postmodernism, Routledge, London 1990.
6. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, przeł. Z. Podgórska-Klawe, Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997.
7. Listy ze śląskich wód, z czasopism i pamiętników XIX-wiecznych wybrał i opracował A. Zieliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. 99.
8. S. Pagaczewski, Spotkamy się u wód, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 184.
9. Przewodnik po Ciechocinku, jego historia i zasoby lecznicze, z dodaniem szczegółowego planu całej osady, red. S.J. Łąpiński, Nakładem i drukiem L. Rosińskiego, Włocławek 1891, s. 121-122.
10. E. Royte, Bottlemania. How water went on sale and why we bought it, Bloomsbury, New York 2008.
11. J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżyńska, PWN, Warszawa 2007, s. 38.
12. G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

327

End page:

334

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: