Object structure

Title:

Na placu. Widma przestrzeni

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Creator:

Lipszyc, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

spectre ; space ; city ; psychoanalysis ; Białoszewski, Miron

References:

1. Adorno T. W., Dialektyka negatywna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. ; 2. Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. ; 3. Benjamin W., Konstelacje, przeł. Adam Lipszyc i Anna Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. ; 4. Białoszewski M., Rozkurz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980. ; 5. Białoszewski M., Szumy, zlepy, ciągi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989. ; 6. Derrida J., Chora, przeł. Maria Gołębiewska, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999. ; 7. Derrida J., Spectres of Marx, przeł. Peggy Kamuf, Routledge, New York i London 2006. ; 8. Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. Agnieszka Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 6/2005. ; 9. Heidegger M., Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001. ; 10. Lefebvre H., The Production of Space, przeł. Donald Nicholson-Smith, Blackwell, Malden, Mass. 1991. ; 11. Mościcki P., My też już mamy przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015. ; 12. Pile S., Real Cities, Sage Publications, London 2005. ; 13. Pile S., The Body and the City, Routledge, London i New York 1996. ; 14. Platon, T., Kritias, przeł. Paweł Siwek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. ; 15. Rapacki K., Idea jako imię, zjawisko jako zjawa, Wydawnictwo UMFK, Warszawa 2014. ; 16. Sobolewski T., Nieodkryty Białoszewski, „Topos” 3/2013. ; 17. Soja E. W., Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Blackwell, Cambridge, Mass. 1996. ; 18. Winnicott D. W., Playing and Reality, Routledge, London i New York 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

72

End page:

86

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: