Object structure

Title:

Na placu. Widma przestrzeni

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Creator:

Lipszyc, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

widmo ; przestrzeń ; miasto ; psychoanaliza ; Białoszewski, Miron

References:

1. Adorno T. W., Dialektyka negatywna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
2. Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. Benjamin W., Konstelacje, przeł. Adam Lipszyc i Anna Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
4. Białoszewski M., Rozkurz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
5. Białoszewski M., Szumy, zlepy, ciągi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
6. Derrida J., Chora, przeł. Maria Gołębiewska, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
7. Derrida J., Spectres of Marx, przeł. Peggy Kamuf, Routledge, New York i London 2006.
8. Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. Agnieszka Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 6/2005.
9. Heidegger M., Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
10. Lefebvre H., The Production of Space, przeł. Donald Nicholson-Smith, Blackwell, Malden, Mass. 1991.
11. Mościcki P., My też już mamy przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015.
12. Pile S., Real Cities, Sage Publications, London 2005.
13. Pile S., The Body and the City, Routledge, London i New York 1996.
14. Platon, T., Kritias, przeł. Paweł Siwek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
15. Rapacki K., Idea jako imię, zjawisko jako zjawa, Wydawnictwo UMFK, Warszawa 2014.
16. Sobolewski T., Nieodkryty Białoszewski, „Topos” 3/2013.
17. Soja E. W., Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Blackwell, Cambridge, Mass. 1996.
18. Winnicott D. W., Playing and Reality, Routledge, London i New York 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

72

End page:

86

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.5

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego