Object structure

Title:

Widma plagiatu. Lowes – Irzykowski – Eliot

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Creator:

Jakubowiak, Maciej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

spectres ; plagiarism ; modernism ; Eliot T. S. ; Irzykowski, Karol (1873-1944) ; Livingstone, Lowes ; genetic criticism

References:

1. J. Derrida, Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International, przeł. P. Kamuf, Routledge, New York–London 1994. ; 2. T. S. Eliot, Philip Massinger [w:] tegoż, Selected Essays, Faber & Faber, London 1948. ; 3. T. S. Eliot, The Frontiers of Criticism [w:] tegoż, On Poetry and Poets, Faber & Faber, London 1986. ; 4. T. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, tłum. M. Niemojowska [w:] tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998. ; 5. T. S. Eliot, Kim jest dla mnie Dante, tłum. M. Heydel [w:] tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998. ; 6. W. Głowala, Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego, Ossolineum, Wrocław 1972. ; 7. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2007. ; 8. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. ; 9. K. Irzykowski, Walka o treść. Bieniaminek, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. ; 10. K. Irzykowski, Czyn i słowo. Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. ; 11. K. Irzykowski, Pisma rozproszone 1897-1922, red. J. Bahr, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998. ; 12. J. Jakóbczyk, Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. ; 13. A. Królica, Postawa wychowawcy a postawa klerka. Stanisława Brzozowskiego i Karola Irzykowskiego spór o światopoglądowe podstawy krytyki literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000. ; 14. J. L. Lowes, The Road to Xanadu. A Study in the Ways of the Imagination, Dyer Press, Alcester 2013. ; 15. L. Menand, Problems About Texts [w:] T.S. Eliot’s „The Waste Land”, red. H. Bloom, Chelsea House Publishers, New York 2007. ; 16. G. W. Nitchie, Eliot’s Borrowing. A Note „The Massachusetts Review” 1965 nr 2, s. 403–406. ; 17. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013. ; 18. P. K. Saint-Amour, The Copywrights. Intellectual Property and the Literary Imagination, Cornell University Press, Ithaca—London 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

191

End page:

210

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: