Object structure

Title:

Widma plagiatu. Lowes – Irzykowski – Eliot

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Creator:

Jakubowiak, Maciej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

widma ; plagiat ; Eliot T. S. ; modernizm ; Irzykowski, Karol (1873-1944) ; Livingstone, Lowes ; krytyka genetyczna

References:

1. J. Derrida, Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International, przeł. P. Kamuf, Routledge, New York–London 1994.
2. T. S. Eliot, Philip Massinger [w:] tegoż, Selected Essays, Faber & Faber, London 1948.
3. T. S. Eliot, The Frontiers of Criticism [w:] tegoż, On Poetry and Poets, Faber & Faber, London 1986.
4. T. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, tłum. M. Niemojowska [w:] tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
5. T. S. Eliot, Kim jest dla mnie Dante, tłum. M. Heydel [w:] tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
6. W. Głowala, Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego, Ossolineum, Wrocław 1972.
7. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2007.
8. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
9. K. Irzykowski, Walka o treść. Bieniaminek, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
10. K. Irzykowski, Czyn i słowo. Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
11. K. Irzykowski, Pisma rozproszone 1897-1922, red. J. Bahr, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
12. J. Jakóbczyk, Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
13. A. Królica, Postawa wychowawcy a postawa klerka. Stanisława Brzozowskiego i Karola Irzykowskiego spór o światopoglądowe podstawy krytyki literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
14. J. L. Lowes, The Road to Xanadu. A Study in the Ways of the Imagination, Dyer Press, Alcester 2013.
15. L. Menand, Problems About Texts [w:] T.S. Eliot’s „The Waste Land”, red. H. Bloom, Chelsea House Publishers, New York 2007.
16. G. W. Nitchie, Eliot’s Borrowing. A Note „The Massachusetts Review” 1965 nr 2, s. 403–406.
17. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
18. P. K. Saint-Amour, The Copywrights. Intellectual Property and the Literary Imagination, Cornell University Press, Ithaca—London 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

191

End page:

210

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.10

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego