Object structure

Title:

Ciążąca (nie)obecność. Gombrowicz wobec wojny i Żydów

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Creator:

Dauksza, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; war ; Jews ; spectres ; Pornografia

References:

1. W. Bolecki, Antynowoczesna nowoczesność (Ferdydurke Witolda Gombrowicza, 1937/1938), w: Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012.
2. W. Bolecki, Dodatek krytyczny, w: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Pisma zebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
3. K. Bojarska, Żona Lota: patrzenie za siebie i możliwość widzenia historii, w: Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Bałżewska, D. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
4. J. Derrida, Freud i scena pisma, w: tegoż Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.
5. J. Derrida, To speculate – on "Freud", w: The post card. From Socrates to Freud and beyond, przeł. A. Bass, University of Chicago Press, Chicago 1987.
6. W. Gombrowicz, Bakakaj i inne opowiadania, Wyd. Literackie, Kraków 2002.
7. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
8. W. Gombrowicz, Dramaty. Iwona, księżniczka Burgunda, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
9. W. Gombrowicz, Dramaty. Operetka, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
10. W. Gombrowicz, Dramaty. Ślub, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
11. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
12. W. Gombrowicz, Kosmos, Wyd. Literackie, Kraków 2014.
13. W. Gombrowicz, Kronos, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
14. W. Gombrowicz, Pornografia, Wyd. Literackie, Kraków 2014.
15. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Wyd. Literackie, Kraków 2012.
16. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
17. W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
18. W. Gombrowicz, Varia I. Czytelnicy i krytycy, Wyd. Literackie, Kraków 2004.
19. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.
20. J. Margański, Geografia pragnień. Opowieść o Gombrowiczu, Wyd. Literackie, Kraków 2005.
21. A. Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, wyd. bęc zmiana, Warszawa 2015.
22. J. Momro, Widmontologie nowoczesności. Genezy, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2015.
23. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
24. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
25. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
26. D. de Roux, Gombrowicz – odprężenie i napięcia, w: W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Wyd. Literackie, Kraków 2012.
27. P. Sadzik, Rzeczywistość straumatyzowana. Strach w Pornografii Witolda Gombrowicza, [w:] Kultura afektu. Humanistyka po zwrocie afektywnym red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, wyd. IBL-u, Warszawa 2015.
28. R. Williams, Marksizm i literatura, przeł. A. Chojnacki, E. Kasperski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1989.
29. A. Zawadzki, Obraz i ślad, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

211

End page:

230

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund