Object

Title: „Trójka widm w bezokoliczniku”. Spektralne koniugacje Witolda Wirpszy

Creator:

Bogalecki, Piotr

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Bartleby, czyli o przypadkowości, przeł. S. Królak, w: H. Melville Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, przeł. A. Szostkiewicz, Sic!, Warszawa 2009. ; 2. G. Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2009. ; 3. G. Agamben, Idea języka, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2011 nr 5-6. ; 4. G. Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm, w: tegoż Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010. ; 5. G. Agamben, Pochwała profanacji, w: tegoż Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006. ; 6. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne, WSiP, Warszawa 1988. ; 7. D.C. Barber, Deleuze and the naming of God. Postsecularism and the future of immanence, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013. ; 8. B. Bartnicka, Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982. ; 9. P. Bogalecki, „Naczynia znaków pustych”. „Wykorzenienie” Witolda Wirpszy jako poemat postsekularny, „FA-art” 2013 nr 1-2. ; 10. J. Bremer, Ludwig Wittgenstein a religia. Wprowadzenie, WAM, Kraków 2000. ; 11. J.D. Caputo, Widmowa hermeneutyka. O słabości Boga i teologii wydarzenia, przeł. A. Malinowska, J. Socko, w: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, FA-art&Uniwersytet Śląski, Katowice 2012. ; 12. T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków 2011. ; 13. G. Deleuze, Bartleby albo formuła, przeł. G. Jankowicz, w: H. Melville Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, przeł. A. Szostkiewicz, Sic!, Warszawa 2009. ; 14. G. Deleuze, Logika sensu, przeł. G. Wilczyński, PWN, Warszawa 2010. ; 15. J. Derrida, Specters of Marx. The state of the debt, the work of mourning and the New International, transl. P. Kamuf, Routledge, New York – London 2006. ; 16. J. Grądziel-Wójcik, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001. ; 17. K. Justaert, Theology after Deleuze, Continuum, London – New York 2012. ; 18. A. Kałuża, Witold Wirpsza: anielska maszyna, w: tejże Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków 2008. ; 19. A. Kluba, Poetyki lingwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 1 (5). ; 20. O. Kopczyński, Grammatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne, [brak wydawcy], Warszawa 1817. ; 21. J. Kwiatkowski, W tej grze można wiele przegrać, „Życie Literackie” 1966 nr 33. ; 22. J. Kwiatkowski, Szyfry. O poezji, „Życie Literackie” 1956 nr 26. ; 23. W. Lorenz, Foucault, Derrida i Deleuze jako reprezentanci filozofii skończoności, w: Foucault, Deleuze, Derrida, red. B. Banasiak, K.M. Jaksender, A, Kucner, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011. ; 24. A. Małecki, Gramatyka języka polskiego mniejsza dla użytku gimnazjów i szkół realnych ułożona, Lwów 1866. ; 25. P. Michałowski, Witold Wirpsza: między alchemią a akademią, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (Seria Literacka) 2006 z. XIII. ; 26. J. H. Miller, The linguistic moment. From Wordsworth to Stevens, Princeton University Press, Princeton 1985. ; 27. J. Momro, Widmoontologie nowoczesności. Genezy, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014. ; 28. P. Mościcki, Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012. ; 29. J. Muczkowski, Gramatyka języka polskiego, Księgarnia J. A. Munka, Poznań 1825. ; 30. D. Pawelec, Wirpsza wielokrotnie, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013. ; 31. J.-J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 163; cyt. za: tegoż Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, Aureus, Kraków 2001. ; 32. J. Tischner, O sumieniu romantycznym słów kilka, w: C. Norwid Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004. ; 33. J. Tokarski, Czasowniki polskie, Wydawnictwo S. Arcta, Warszawa 1951. ; 34. W. Wirpsza, Listy z Oflagu, oprac. D. Pawelec, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2015. ; 35. W. Wirpsza, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze, Instytut Mikołowski, Mikołów 2005. ; 36. L. Wittgenstein, Kartki, przeł. S. Lisiecka, KR, Warszawa 1999. ; 37. S. Wysłouch, Anatomia widma, w: tejże Wyprzedaż semiotyki, red. M. Brzóstowicz-Klajn, B. Kaniewska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

254

End page:

271

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58962 ; oai:rcin.org.pl:58962 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jun 15, 2016

Number of object content hits:

309

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/78725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information