RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Trójka widm w bezokoliczniku”. Spektralne koniugacje Witolda Wirpszy

Creator:

Bogalecki, Piotr

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. G. Agamben, Bartleby, czyli o przypadkowości, przeł. S. Królak, w: H. Melville Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, przeł. A. Szostkiewicz, Sic!, Warszawa 2009.
2. G. Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2009.
3. G. Agamben, Idea języka, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2011 nr 5-6.
4. G. Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm, w: tegoż Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.
5. G. Agamben, Pochwała profanacji, w: tegoż Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006.
6. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne, WSiP, Warszawa 1988.
7. D.C. Barber, Deleuze and the naming of God. Postsecularism and the future of immanence, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013.
8. B. Bartnicka, Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
9. P. Bogalecki, „Naczynia znaków pustych”. „Wykorzenienie” Witolda Wirpszy jako poemat postsekularny, „FA-art” 2013 nr 1-2.
10. J. Bremer, Ludwig Wittgenstein a religia. Wprowadzenie, WAM, Kraków 2000.
11. J.D. Caputo, Widmowa hermeneutyka. O słabości Boga i teologii wydarzenia, przeł. A. Malinowska, J. Socko, w: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, FA-art&Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.
12. T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków 2011.
13. G. Deleuze, Bartleby albo formuła, przeł. G. Jankowicz, w: H. Melville Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, przeł. A. Szostkiewicz, Sic!, Warszawa 2009.
14. G. Deleuze, Logika sensu, przeł. G. Wilczyński, PWN, Warszawa 2010.
15. J. Derrida, Specters of Marx. The state of the debt, the work of mourning and the New International, transl. P. Kamuf, Routledge, New York – London 2006.
16. J. Grądziel-Wójcik, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
17. K. Justaert, Theology after Deleuze, Continuum, London – New York 2012.
18. A. Kałuża, Witold Wirpsza: anielska maszyna, w: tejże Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków 2008.
19. A. Kluba, Poetyki lingwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 1 (5).
20. O. Kopczyński, Grammatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne, [brak wydawcy], Warszawa 1817.
21. J. Kwiatkowski, W tej grze można wiele przegrać, „Życie Literackie” 1966 nr 33.
22. J. Kwiatkowski, Szyfry. O poezji, „Życie Literackie” 1956 nr 26.
23. W. Lorenz, Foucault, Derrida i Deleuze jako reprezentanci filozofii skończoności, w: Foucault, Deleuze, Derrida, red. B. Banasiak, K.M. Jaksender, A, Kucner, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
24. A. Małecki, Gramatyka języka polskiego mniejsza dla użytku gimnazjów i szkół realnych ułożona, Lwów 1866.
25. P. Michałowski, Witold Wirpsza: między alchemią a akademią, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (Seria Literacka) 2006 z. XIII.
26. J. H. Miller, The linguistic moment. From Wordsworth to Stevens, Princeton University Press, Princeton 1985.
27. J. Momro, Widmoontologie nowoczesności. Genezy, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014.
28. P. Mościcki, Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.
29. J. Muczkowski, Gramatyka języka polskiego, Księgarnia J. A. Munka, Poznań 1825.
30. D. Pawelec, Wirpsza wielokrotnie, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013.
31. J.-J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 163; cyt. za: tegoż Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, Aureus, Kraków 2001.
32. J. Tischner, O sumieniu romantycznym słów kilka, w: C. Norwid Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004.
33. J. Tokarski, Czasowniki polskie, Wydawnictwo S. Arcta, Warszawa 1951.
34. W. Wirpsza, Listy z Oflagu, oprac. D. Pawelec, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2015.
35. W. Wirpsza, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze, Instytut Mikołowski, Mikołów 2005.
36. L. Wittgenstein, Kartki, przeł. S. Lisiecka, KR, Warszawa 1999.
37. S. Wysłouch, Anatomia widma, w: tejże Wyprzedaż semiotyki, red. M. Brzóstowicz-Klajn, B. Kaniewska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

254

End page:

271

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58962 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.2.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 15, 2016

Number of object content hits:

354

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/78725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information