Object structure

Title:

Dyskretny urok szkła, czyli martwa natura z kieliszkiem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Creator:

Mrowcewicz, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

ekphrasis ; poems ; Baroque

References:

1. E. Auerbach Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, t. 1, PIW, Warszawa 1968. ; 2. S. Scully, Reading the shield of Achilles, „Harvard Studies in Classical Philology” 2003 vol. 101, s. 29-47.2. S. Scully, Reading the shield of Achilles, „Harvard Studies in Classical Philology” 2003 vol. 101, s. 29-47. ; click here to follow the link ; 3. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, przeł. E. Chojecki, Wydawnictwo UAM, Warszawa 2005. ; 4. C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku, IFIS PAN, przeł. A. Anuszkiewicz, Warszawa 1989. ; 5. R. Otto, Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Książka i Wiedza, Warszawa 1968. ; 6. Ch. Sterling, Martwa natura: od starożytności po wiek XX, przeł. J. Polakówna, W. Dłuski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, PWN, Warszawa 1998, ; 7. N. Schneider, Still life, Taschen, Köln 1990, s. 76-88. ; 8. S. Ferino-Pagden, Giuseppe Arcimboldo. Court artist, philosopher, „rhétoriqueur”, magician or an entertainer?, w: Arcimboldo: 1526-1593, ed. S. Ferino-Pagden, Skira, Milan–New York 2007. ; 9. J. Pelc, Słowo i obraz: na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Universitas, Kraków 2002. ; 10. D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, PIW, Warszawa 1961. ; 11. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978. ; 12. H. Morsztyn, Światowa Rozkosz z ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien, oprac. A. Karpiński, Wydawnictwo IBL: Pro Cultura Litteraria, Warszawa 1995. ; 13. K. Miaskowski, Zbiór rytmów, oprac. A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo IBL: Pro Cultura Litteraria, Warszawa 1995. ; 14. A. Roob, Alchemy and mysticism: the hermetic museum, Taschen, Köln 2005. ; 15. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku. Klasycyzm, manieryzm, barok: studia nad poezją XVII stulecia, Wydawnictwo IBL: Pro Cultura Litteraria, Warszawa 2005. ; 16. A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, przeł. S. Łypacewicz, t. 1, Pax, Warszawa 1960. ; 17. Pseudo-Klemens Drugi, list do Koryntian, 8,1 (komentarz). ; 18. D. Foerstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewski, P. Pachciarek, R.Tuszyński, Pax, Warszawa 2001. ; click here to follow the link ; 19. M. Sędziwój, Traktat o kamieniu filozoficznym, przeł. R. Bugaj, Warszawa 1971. ; 20. Erazm z Rotterdamu, Adagia, przeł. M. Cytowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973. ; 21. M. Rej, Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953. ; 22. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, oprac. S. Barańczak, PIW, Warszawa 1982. ; 23. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966. ; 24. A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 2, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1939. ; 25. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972. ; 26. Z. Morsztyn, Muza domowa, oprac. J. Dürr-Durski, t. 1-2, PIW, Warszawa 1954. ; 27. R. Nycz, Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995. ; 28. A. Nawarecki, Czarny karnawał: „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991. ; 29. Sz. Starowolski, Reformacya obyczajów polskich, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1859.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

203

End page:

217

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: