Object structure

Title:

Historia ratownicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Domańska, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

humanities ; rescue history

References:

1. S.S. Amsler, Brining hope to ‘Crisis’. Crisis thinking, ethical action and social change, w: Future ethics. Climate change and apocalyptic imagination, ed. S. Skrimshire, Continuum, New York–London 2010. ; 2. K.A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych, przeł. J. Klimczyk, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 110, 181 i n. ; 3. A. Azoulay, Nie ma czegoś takiego jak archiwum narodowe, przeł. K. Bojarska, w: Archiwum jako projekt, red. K. Pijarski, Archeologia Fotografii, Warszawa 2011, s. 224. ; 4. A. Azoulay, Potential History: thinking through Violence, „Critical Inquiry” spring 2013, vol. 39, no. 3. ; 5. Z. Bauman, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008. ; 6. K. Bojarska, Myślenie z wnętrza pustki: od nieobecności do utraty, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 47. ; 7. R. Braidotti, Wbrew czasom. Zwrot postsekularny w feminizmie, przeł. M. Glasowitz, w: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, FA-art, Katowice 2012. ; 8. D. Chakrabarty, Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 168. ; 9. E. Domańska, Humanistyka afirmatywna: płeć i władza po Butler i Foucault, „Kultura Współczesna” 2014 nr 4. ; 10. E. Domańska, Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość, „Kwartalnik Historyczny” 2013 vol. cxx, z. 2. ; 12. M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, i inni, Digitalizacja dziedzictwa, 2011, http://ortus.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/medialab_chrzelice_publikacja_dziedzictwo.pdf (15.07.2014). ; 13. P. Filipkowski, Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 27. ; 14. P. Filipkowski, Oral history jako historia podmiotowa, w: Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie. Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie/Collaboratorium. On participatory social change, red. M. Frąckowiak, M. Rosińska, L. Olszewski, Fundacja SPOT, Poznań 2012. ; 15. K. Florczyk, Stalinizm jako stan wyjątkowy. Robotnicy i robotnice: budowniczowie socjalizmu czy więźniowie obozu?, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 122. ; 16. M. Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976, w: tegoż, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, KR, Warszawa 1998, s. 77.16. M. Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976, w: tegoż, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, KR, Warszawa 1998, s. 77. ; 17. I. Gmaj, Powrót do podmiotu (recenzja z książki Rosi Braidotti Po człowieku), „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 311. ; 18. E. Grendi, Microanalisi e storia sociale, „Quaderni Storici” 1977 vol. 12, nr 2, s. 512. ; 19. D. Haraway, Wiedze usytuowane, przeł. A. Czarnacka. ThinkTank Feministyczny, biblioteka online, http://www.ekologiasztuka.pl/readarticle.php?article_id=118 (15.07.2014). ; 20. M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Ha!art, Kraków 2012, s. 211-214. ; 21. History at the end of the world? Climate change and the possibility of closure, ed. M. Levene, R. Johnson, P. Roberts, HEB-Humanities, Penrith 2010. ; 22. Human-induced climate change: a statement from colleagues in the humanities and social sciences. A call for analysis and action, http://www.rescue-history.org.uk/?page_id=1401 (18.07.2014). ; 23. M. Kurkowska-Budzan, Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Historia Iagellonica, Kraków 2003. ; 24. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010, s. 376 i n. ; 25. P. Lewandowski, Model narracji o pionierach. Studium nad podobieństwami pamięci zbiorowych, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 122. ; 26. J. Małczyński, Drzewa „Żywe pomniki” w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu, „Teksty Drugie” 2009 nr 1/2. ; 27. J. Małczyński, Polityka natury w Auschwitz-Birkenau, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 141. ; 28. Ch. Maser, Nowa wizja lasu, przeł. J.P. Listwan, J. Majewski, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej 2003, s. 154. ; 29. B. Massumi, Everywhere you want to be: Introduction to fear, w: tegoż, The politics of everyday fear, University of Minnesota Press, Minneapolis 1993. ; 30. L. Nader, Kim jest Kain? „Moim przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego jako protest wobec pogromowej atmosfery w powojennej Polsce, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 83. ; 31. M. Rynarzewski, Historia ratownicza jako koncepcja historii lokalnej, 28.10.2010, portal „Historia i media” http://historiaimedia.org/2010/10/28/historia-ratownicza/ (18.07.2014). ; 32. H. Skolimowski, Filozofia Żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo Życia, Pusty Obłok, Warszawa 1993. ; 33. H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Ethos, Warszawa 1995. ; 34. H. Skolimowski, Wizja nowego millenium, EJB, Czernichów 1999. ; 35. H. Skolimowski, Święte siedlisko człowieka. O magii i pięknie życia, Centrum Uniwersalizmu przy UW, Warszawa 1999. ; 36. P. Słodkowski, Reparacyjne strategie przetrwania. Losy i wojenne prace Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 64. ; 37. Solidarność w historii – ludzie i idee. Susan Buck-Morss w rozmowie z Katarzyną Bojarską, przeł. K. Bojarska, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 200. ; 38. T. Szawiel, Arystotelesowska phrónesis a badania społeczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2008 nr 2-3. ; 39. A. Tarkowski, J. Hofmokl, M. Wilkowski, Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, 2011, http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/ekspertyza-oddolna-digitalizacja.-partycypacyjny-wymiar-procesu-digitalizacji-dziedzictwa..pdf (15.07.2014). ; 40. I. Topp, Kultura jako kult i trans. O religijnych kontekstach metaforycznego języka współczesnej refleksji o kulturze, w: Kultura jako cultura, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011, s. 47-48. ; 41. R. Traba, Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Universitas, Kraków 2014.41. R. Traba, Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Universitas, Kraków 2014. ; 42. E. Viveiros de Castro, Pojęcie gatunku w historii i antropologii,przeł. M. Świda, „Teksty Drugie” 2014 nr 5, s. 159. ; 43. M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. 2, Gdańsk 2013, s. 39 i nast., http://historiacyfrowa.ikm.gda.pl/ (15.07.2014). ; 44. M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947, ISP PAN, Kraków–Warszawa 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

12

End page:

26

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: