Object structure

Title:

Myślenie z wnętrza pustki: od nieobecności do utraty

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Bojarska, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

LaCapra, Dominick ; trauma ; absence ; loss

References:

1. R. Barthes, Brecht, Marx et l’histoire, w: tegoż, Œuvres complètes, réd. E. Marty, Editions du Seuil, Paris 1993, vol. 1, s. 910. Cyt za: G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Nowy Teatr, Korporacja Ha!art, Warszawa–Kraków 2011, s. 113. ; 2. E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, katalog wystawy, 1996. ; 3. J. Derrida, Politics of friendship, trans. G. Collins, Verso, London–New York 1997, s. x. ; 4. G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Korporacja Ha!art, Kraków 2011. ; 5. D.L. Eng, D. Kazanjian, Introduction, w: Loss: the politics of mourning, ed. D.L. Eng, D. Kazanjian, University of California Press, Berkeley 2002, s. 2. ; 6. Z. Freud, Żałoba i melancholia, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospieszyl, Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 295-308. ; 7. J.T. Gross, Upiorna dekada. Universitas, Kraków 2001. ; 8. L. Hering, Ślady, Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 29. ; 9. L. Hering, Ślady, „Kuźnica” 1946 nr 12, s. 8. ; 10. E. Janicka, W. Wilczyk, Inne Miasto/Other City, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2013. ; 11. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa 2000. ; 12. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 33-34. ; 13. M. Janion, Spór o antysemityzm, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/45/janion.html. ; 14. D. LaCapra, Trauma, absence, loss, „Critical Inquiry” nr 25 (Summer 1999), s. 696-727. ; 15. D. LaCapra, Writing history, writing, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000, s. 43-85. ; 16. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 17. L. Nader, Kim jest Kain? „Moim przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego jako protest wobec pogromowej atmosfery w powojennej Polsce, „Teksty Drugie”, 2014 nr 5, s. 83. ; 18. Nie ma już artystów ze Wschodu. Z Mirosławem Bałką rozmawia Dorota Jarecka http://wyborcza.pl/1,76842,7130465,Nie_ma_juz_artystow_ze_Wschodu.html (10.06.2014). ; 19. R. Sendyka, Co widać z góry. Inne miasto i jego trudne dziedzictwo, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013 nr 4: „Ruina(cja)”, http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/144/197 (10.06.2014). ; 20. A. Warburg, Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, przeł. K. Pijarski, „Konteksty” 2011 nr 2-3, s. 110-115. ; 21. W. Wilczyk, Niewinne oko nie istnieje, Galeria Atlas Sztuki i Korporacja Ha!art, Łódź–Kraków 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

47

End page:

63

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: