Object structure

Title:

Myślenie z wnętrza pustki: od nieobecności do utraty

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Bojarska, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

LaCapra, Dominick ; trauma ; nieobecność ; utrata

References:

1. R. Barthes, Brecht, Marx et l’histoire, w: tegoż, Œuvres complètes, réd. E. Marty, Editions du Seuil, Paris 1993, vol. 1, s. 910. Cyt za: G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Nowy Teatr, Korporacja Ha!art, Warszawa–Kraków 2011, s. 113.
2. E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, katalog wystawy, 1996.
3. J. Derrida, Politics of friendship, trans. G. Collins, Verso, London–New York 1997, s. x.
4. G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.
5. D.L. Eng, D. Kazanjian, Introduction, w: Loss: the politics of mourning, ed. D.L. Eng, D. Kazanjian, University of California Press, Berkeley 2002, s. 2.
6. Z. Freud, Żałoba i melancholia, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospieszyl, Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 295-308.
7. J.T. Gross, Upiorna dekada. Universitas, Kraków 2001.
8. L. Hering, Ślady, Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 29.
9. L. Hering, Ślady, „Kuźnica” 1946 nr 12, s. 8.
10. E. Janicka, W. Wilczyk, Inne Miasto/Other City, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2013.
11. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa 2000.
12. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 33-34.
13. M. Janion, Spór o antysemityzm, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/45/janion.html.
14. D. LaCapra, Trauma, absence, loss, „Critical Inquiry” nr 25 (Summer 1999), s. 696-727.
15. D. LaCapra, Writing history, writing, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000, s. 43-85.
16. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
17. L. Nader, Kim jest Kain? „Moim przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego jako protest wobec pogromowej atmosfery w powojennej Polsce, „Teksty Drugie”, 2014 nr 5, s. 83.
18. Nie ma już artystów ze Wschodu. Z Mirosławem Bałką rozmawia Dorota Jarecka http://wyborcza.pl/1,76842,7130465,Nie_ma_juz_artystow_ze_Wschodu.html (10.06.2014).
19. R. Sendyka, Co widać z góry. Inne miasto i jego trudne dziedzictwo, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013 nr 4: „Ruina(cja)”, http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/144/197 (10.06.2014).
20. A. Warburg, Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, przeł. K. Pijarski, „Konteksty” 2011 nr 2-3, s. 110-115.
21. W. Wilczyk, Niewinne oko nie istnieje, Galeria Atlas Sztuki i Korporacja Ha!art, Łódź–Kraków 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

47

End page:

63

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego