Object structure

Title:

Reparacyjne strategie przetrwania. Losy i wojenne prace Henryka Strenga/Marka Włodarskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Słodkowski, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Streng, Henryk ; Włodarski, Marek ; Jews ; art

References:

1. J. Chrobak, Henryk Streng/Marek Włodarski. Kalendarium, w: Czarownik przy zielonej skale. Henryk Streng/Marek Włodarski, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 111-117.
2. S. Czortkower, Akcja łapania Żydów do pracy przymusowej w Skniłowie (maszynopis), s. 7. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, sygn. 229/42.
3. Długie życie upartej dziewczynki. Z prof. Józefą Wnukową rozmawia Henryka Dobosz, „Pomerania” 1995 nr 2, s. 10-19, przedruk w: Czarownik przy zielonej skale. Henryk Streng/Marek Włodarski, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 207.
4. M. Herzog, Ch. Hess, „Resistant material”: Drawings and other artifacts of the Ravensbrück memorial’s collections, w: Forbidden art: Illegal works by concentration camp prisoners, Auschwitz-Birkenau State Museum, Oświęcim 2012, s. 44.
5. J. Janisch, Sztuka nowa, w: Czarownik przy zielonej skale. Henryk Streng/Marek Włodarski, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 189.
6. I. Kowalczyk, Zwichnięta historia sztuki? – o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku, „Opposite” 2010 nr 1, http://opposite.uni.wroc.pl/2010/kowalczyk.htm (10.06.2014).
7. K. Krupka, Ikonografia książki w twórczości więźniów KL Auschwitz, „Studia bibliologiczne” 2011 nr 19, s. 140.
8. A. Leśniak, Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 11.
9. A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010, s. 53.
10. Obrazy Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), http://stutthof.org/node/367 (1.10.2012).
11. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 186-187.
12. P. Piotrowski Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, Poznań 2010, s. 25.
13. J. Pollakówna, Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Auriga, Warszawa 1982, s. 37.
14. H. Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Universitas, Kraków 2003.
15. P. Słodkowski, Fabularyzacje Marka Włodarskiego, w: Teksty i interpretacje, red. B. Bokus, Z. Kloch, Studio Lexem, Warszawa 2013.
16. P. Słodkowski, Patrząc z daleka i z bliska. Trzy spojrzenia na międzywojenną twórczość Henryka Strenga, w: Między Centrum a peryferiami. Henryk Streng/Marek Włodarski, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2013.
17. P. Słodkowski, Rysunki Holocaustu i spolia. (Przed)wojenne prace na papierze Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
18. P. Słodkowski, Widmo Henryka Strenga, „Fa-Art. Kwartalnik Literacki” 2013 nr 4.
19. M. Smolińska, Marek Włodarski – demonstrator obrazów, w: Marek Włodarski/Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2013, s. 95-97.
20. T. Sowińska, Marek Włodarski. Zarys monografii życia i twórczości, niepublikowana praca magisterska przygotowana w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 1976.
21. J. Starzyński, Na przykładzie Picassa, w: tegoż, Ludzie i obrazy. Od Dawida do Picassa, PIW, Warszawa 1958, cyt. za: M. Leśniakowska, Władza Spojrzenia – władza języka. Juliusza Starzyńskiego obraz sztuki i jej historii, „Modus. Prace z historii sztuki”, 2013.
22. L. Strakun, Z wystaw, „Sygnały” 1939 nr 67, s. 6.
23. W. Szpilman, Pianista, Znak, Kraków 2002, s. 158.
24. „Teka Lwowska”, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (sygn. 229).
25. M. Tyrowicz, Wędrówka przez życie: wspomnienia rodzinne i osobiste (maszynopis), s. 185.
26. D. Vogel, Henryk Streng – malarz konstruktywizmu, „Nasza Opinia” 1937 nr 96, s. 6, przedruk w: Czarownik przy zielonej skale. Henryk Streng/Marek Włodarski, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 100-102.
27. C. Wolfe, Animal studies, dyscyplinarność i (post)humanizm, „Teksty Drugie”, 2013 nr 1/2, s. 125-153.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

64

End page:

82

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund