Object structure

Title:

Kim jest Kain? Moim przyjaciołom Żydom Władysława Strzemińskiego jako protest wobec pogromowej atmosfery w powojennej Polsce

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Nader, Luiza

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Strzemiński, Władysław ; avant-garde ; Jews

References:

1. E. van Alphen, Affective operations of art and literature, „Res” Spring/Autumn 2008 no. 53/54, s. 28. ; 2. R. Auerbach, Treblinka. Reportaż, przeł. K. Szymaniak, oprac. M. Polit, „Zagłada Żydów” 2012 nr 8, s. 45 ; 3. J. Bennett, Empathic vision. Affect, trauma and contemporary art, Stanford University Press, Stanford 2005, s. 9. ; 4. P. Borowy, Co wart jest gest Piłata, „Kuźnica” 5 sierpnia 1946 nr 30. Cytat za J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak, Kraków 2008, s. 160. ; 5. A. Cichopek, Pogrom w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000, s. 15-52. ; 6. H. Datner-Śpiewak, A. Cała Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1997, s. 15-19. ; 7. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008, s. 25-28. ; 8. S.R. Dobrowolski, Kielce – to „problem polski”, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 6. ; 9. S. Felman, The return of the voice, w: S. Felman, D. Laub, Testimony. Crisis of witnessing in literature, psychoanalysis and history, Routledge, New York–London 1992, s. 226. ; 10. J. Flatley, Affective mapping. Melancholia and the politics of modernism, Harvard University Press, Cambridge–London 2008, s. 19. ; 11. J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak, Kraków 2008. ; 12. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów, Znak, Kraków 2011. ; 13. H. Grynberg, Imperatyw człowieczeństwa, w: Monolog polsko-żydowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2003, s. 179. ; 14. E. Janicka, Mord rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści (Wydawnictwo Znak, Kraków 2008), „Kultura i Społeczeństwo” 52 nr 2, s. 229-252. ; 15. D. Jarecka, B. Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadome, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014, s. 90. ; 16. A. Kolańczyk, Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, GWP, Gdańsk 2004, s. 16. ; 17. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2010, m.in. s. 84. ; 18. D. LaCapra, Writing history, writing trauma, The John Hopkins University Press, Baltimore–London 2001, s. 40. ; 19. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 20. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, s. 26, 27, 34. ; 21. B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013 nr 6, s. 114. ; 22. L. Nader, Pamiętanie afektywne. „Moim Przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 188-213. ; 23. S. Otwinowski, Wstyd ostateczny, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 6. ; 24. Mjr. D. Płoński, Kieleckie biesy, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 7. ; 25. S. Redlich, Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi, IPN, Łódź 2012, s. 79. ; 26. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996, s. 14-15. ; 27. K. Silverman, The threshold of the visible world, Routledge, New York–London 1996. ; 28. A. Skibińska, Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego, w: Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, ŻIH, Lublin 2011, s. 52. ; 29. Solidarność w historii – ludzie i idee. Susan Buck-Morss w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2014 nr 5, s. 200. ; 30. N. Strzemińska, Sztuka, miłość i nienawiść: o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, Scholar, Warszawa 1991, s. 105-106. ; 31. W. Strzemiński, Powieść (fragment), w: Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, red. J. Lubiak, P. Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 394-395. ; 32. W. Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974. ; 33. A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000, s. 230-234. ; 34. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa, w: Proza historyczna, Universitas, Kraków 2009, s. 199-218. ; 35. Wokół strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, red. M. Gądek, Znak, Kraków 2008. ; 36. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Znak, Kraków 2012. ; 37. A. Żbikowski, Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie, w: Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, ŻIH, Lublin 2011, s. 71-94.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

83

End page:

103

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: