Object structure

Title:

Model narracji o pionierach. Studium nad podobieństwami pamięci zbiorowych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Lewandowski, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

collective memory ; colonization ; resettlement ; Second World War ; rap music

References:

1. Abradab, Prawdziwa Historia. Wywiad dla magazynu Ślizg, reż. Flintstone, 2004, https://www.youtube.com/watch?v=Ax3v8lRsFjM (30.5.2014).
2. Abradab o „Jesteś Bogiem”. Ważny film, ale rozmija się z prawdą, rozmawiał Mariusz Wiatrak, 20.9.2012, http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114548,12519837,AbradAb_o__Jestes_Bogiem__Wazny_film__ale_rozmija.html?as=2 (30.5.2014).
3. F. Bartczak, Organizowanie milicji w powiecie kołobrzeskim, w: Lata trudnej służby. Wspomnienia koszalińskich milicjantów 1945-1949, Ośrodek Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Koszalin 1970, s. 50.
4. F.C. Bartlett, Some experiments on the reproduction of folk stories, „Folk-Lore” 1920, V. 31.
click here to follow the link
5. S. Bednarek, Mnemotopika polska, w: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
6. P. Corey Thomson, How the coreys went West. Fifty years in crossing the continent, Press of Frye & Smith, San Diego 1908, s. 45.
7. S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii, przeł. A. Glinczanka, K. Kasprzykówna, Dzieła, t. 4, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, PWN, Warszawa 1956.
8. A. Erll, Narratology and cultural memory studies, w: Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research, ed. S. Heinen, R. Sommer, Waltery de Gruyter, Berlin 2009.
click here to follow the link
9. P. Filipkowski, O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej), „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2012, r. II, s. 49.
10. T. Flint, Biographical memoir of Daniel Boone, the first settler of Kentucky, George Conclin, Cincinnati 1845, s. 101.
11. N. Frye, Anatomia krytyki, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012.
12. F. von Gagern, Prawdziwe życie Skórzanej Pończochy. Historia pogranicza w latach 1607-1813, przeł. L. Zacharska, Iskry, Warszawa 1966, s. 143.
13. B. Gołębiowski, Wstęp, w: Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, oprac. B. Gołębiowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, s. 8.
14. B. Keunen, Cultural thematics and cultural memory. Towards a socio-cultural approach to literary themes, w: Methods for the study of literature as cultural memory, ed. R. Vervliet, A. Estor, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 2000.
15. L. Klin, Horyzont miasta, w: Wiosna na rumowisku i inne wspomnienia pionierów, oprac. Z. Linkowski, Gorzowskie Towarzystwo Kultury, Gorzów Wielkopolski 1987, s. 100.
16. E. Kosowska, Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa, „Prace Kulturoznawcze” 2013, t. 15.
17. Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1970, red. T. Kolendowicz, B. Kałużyńska-Marynowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 5.
18. R. Lachmann, Mnemonic and intertextual aspects of literature, w: Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, ed. A. Erll, A. Nünning, Walter de Gruyter, Berlin 2008, s. 301, 309.
19. Liroy. Mieszałem ludziom we łbach, Rozmowa Bartka Chacińskiego, 18.5.2012, http://www.polityka.pl/kultura/rozmowy/1526925,1,rozmowa-z-liroyem.read#ixzz2PQRHjfmy, (8.5.2014).
20. W. Müller-Funk, On a narratology of cultural and collective memory, „Journal of Narrative Theory” Summer 2003 vol. 33, no. 2.
21. B. Neumann, The literary representations of memory, w: Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, ed. A. Erll, A. Nünning, Walter de Gruyter, Berlin 2008.
22. J.K. Olick, Genre memories and memory genres. A dialogical analysis of may 8, 1945 commemorations in the Federal Republic of Germany, „American Sociological Review” 1999, vol. 64, no. 3.
click here to follow the link
23. L. Ostałowska, Czwarty obieg?, „Gazeta Magazyn” listopad 2001 nr 48, http://www.hiphop.torun.com.pl/artykuly.php?artykul=czwarty_obieg (31.5.2014).
24. Płyta DVD [b.t.], w: B. Adamczyk, P. Tarasewicz, Encyklopedia polskiego hip-hopu, In Rock, Poznań 2004.
25. R.C. Schank, R.P. Abelson, Knowledge and memory. The real story, w: Knowledge and memory. The real story, ed. R.S. Wyer jr., Lawrence Erlbaum Associates, New York 2014, s. 65.
26. B.J. Shambaugh, The history of the West and the pioneers, State Historical Society of Wisconsin, Madison 1911, s. 141-142.
27. D.A. Shaw, Eldorado, or, California as seen by a pioneer, 1850-1900, B.R. Baumgardt & co., Los Angeles 1900, s. 36.
28. C.L. Skinner, Pioneers of the old Southwest. A chronicle of the dark and bloody ground, Yale University Press, New Haven 1919, s. 33-34.
29. J. Skwarczek z domu Krogulec [b.t.], w: Relacje i wspomnienia osadników rejonu Gminy Kotla, wyb. i oprac. J. Baraniecki, M.R. Górniak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Urząd Gminy Kotla, Kotla–Lublin 2012, s. 318.
30. B. Snoch, Powrót do piastowskich granic, WSiP, Warszawa 1982, s. 103.
31. H. Staszewski, Początki spółdzielczości w Koszalinie, w: Lata pionierskiego trudu. Wybór wspomnień mieszkańców Ziemi Koszalińskiej, oprac. Z. Głowacki, J. Narkowicz, Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin 1970, s. 203.
32. Z. Szewczyk, Trudne lata na wiejskiej placówce, w: Lata trudnej służby. Wspomnienia koszalińskich milicjantów 1945-1949, Ośrodek Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Koszalin 1970, s. 65.
33. J. Talaga, Moja więź z Wrocławiem, w: Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, oprac. B. Gołębiowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, s. 244.
34. A. Trzaska, Świebodzice – pierwsze dni – pierwsze lata, http://www.pionierzy.swiebodzice.pl/strony/ps_trzaska_a.htm (29.5.2014).
35. J. Turner, Pioneers of the West. A true narrative, Jennings and Pye, Cincinnati 1903, s. 143.
36. H. Welzer, Materiał, z którego zbudowane są wspomnienia, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009.
37. H. White, Kosmos, chaos i następstwo w przedstawieniu historiologicznym, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
38. H. White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore 1973.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

104

End page:

121

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: