Object structure

Title:

Model narracji o pionierach. Studium nad podobieństwami pamięci zbiorowych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Lewandowski, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

pamięć zbiorowa ; kolonizacja ; przesiedlenie ; II wojna światowa ; rap

References:

1. Abradab, Prawdziwa Historia. Wywiad dla magazynu Ślizg, reż. Flintstone, 2004, https://www.youtube.com/watch?v=Ax3v8lRsFjM (30.5.2014). ; 2. Abradab o „Jesteś Bogiem”. Ważny film, ale rozmija się z prawdą, rozmawiał Mariusz Wiatrak, 20.9.2012, http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114548,12519837,AbradAb_o__Jestes_Bogiem__Wazny_film__ale_rozmija.html?as=2 (30.5.2014). ; 3. F. Bartczak, Organizowanie milicji w powiecie kołobrzeskim, w: Lata trudnej służby. Wspomnienia koszalińskich milicjantów 1945-1949, Ośrodek Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Koszalin 1970, s. 50. ; 4. F.C. Bartlett, Some experiments on the reproduction of folk stories, „Folk-Lore” 1920, V. 31. ; click here to follow the link ; 5. S. Bednarek, Mnemotopika polska, w: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012. ; 6. P. Corey Thomson, How the coreys went West. Fifty years in crossing the continent, Press of Frye & Smith, San Diego 1908, s. 45. ; 7. S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii, przeł. A. Glinczanka, K. Kasprzykówna, Dzieła, t. 4, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, PWN, Warszawa 1956. ; 8. A. Erll, Narratology and cultural memory studies, w: Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research, ed. S. Heinen, R. Sommer, Waltery de Gruyter, Berlin 2009. ; click here to follow the link ; 9. P. Filipkowski, O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej), „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2012, r. II, s. 49. ; 10. T. Flint, Biographical memoir of Daniel Boone, the first settler of Kentucky, George Conclin, Cincinnati 1845, s. 101. ; 11. N. Frye, Anatomia krytyki, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012. ; 12. F. von Gagern, Prawdziwe życie Skórzanej Pończochy. Historia pogranicza w latach 1607-1813, przeł. L. Zacharska, Iskry, Warszawa 1966, s. 143. ; 13. B. Gołębiowski, Wstęp, w: Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, oprac. B. Gołębiowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, s. 8. ; 14. B. Keunen, Cultural thematics and cultural memory. Towards a socio-cultural approach to literary themes, w: Methods for the study of literature as cultural memory, ed. R. Vervliet, A. Estor, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 2000. ; 15. L. Klin, Horyzont miasta, w: Wiosna na rumowisku i inne wspomnienia pionierów, oprac. Z. Linkowski, Gorzowskie Towarzystwo Kultury, Gorzów Wielkopolski 1987, s. 100. ; 16. E. Kosowska, Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa, „Prace Kulturoznawcze” 2013, t. 15. ; 17. Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1970, red. T. Kolendowicz, B. Kałużyńska-Marynowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 5. ; 18. R. Lachmann, Mnemonic and intertextual aspects of literature, w: Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, ed. A. Erll, A. Nünning, Walter de Gruyter, Berlin 2008, s. 301, 309. ; 19. Liroy. Mieszałem ludziom we łbach, Rozmowa Bartka Chacińskiego, 18.5.2012, http://www.polityka.pl/kultura/rozmowy/1526925,1,rozmowa-z-liroyem.read#ixzz2PQRHjfmy, (8.5.2014). ; 20. W. Müller-Funk, On a narratology of cultural and collective memory, „Journal of Narrative Theory” Summer 2003 vol. 33, no. 2. ; 21. B. Neumann, The literary representations of memory, w: Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, ed. A. Erll, A. Nünning, Walter de Gruyter, Berlin 2008. ; 22. J.K. Olick, Genre memories and memory genres. A dialogical analysis of may 8, 1945 commemorations in the Federal Republic of Germany, „American Sociological Review” 1999, vol. 64, no. 3. ; click here to follow the link ; 23. L. Ostałowska, Czwarty obieg?, „Gazeta Magazyn” listopad 2001 nr 48, http://www.hiphop.torun.com.pl/artykuly.php?artykul=czwarty_obieg (31.5.2014). ; 24. Płyta DVD [b.t.], w: B. Adamczyk, P. Tarasewicz, Encyklopedia polskiego hip-hopu, In Rock, Poznań 2004. ; 25. R.C. Schank, R.P. Abelson, Knowledge and memory. The real story, w: Knowledge and memory. The real story, ed. R.S. Wyer jr., Lawrence Erlbaum Associates, New York 2014, s. 65. ; 26. B.J. Shambaugh, The history of the West and the pioneers, State Historical Society of Wisconsin, Madison 1911, s. 141-142. ; 27. D.A. Shaw, Eldorado, or, California as seen by a pioneer, 1850-1900, B.R. Baumgardt & co., Los Angeles 1900, s. 36. ; 28. C.L. Skinner, Pioneers of the old Southwest. A chronicle of the dark and bloody ground, Yale University Press, New Haven 1919, s. 33-34. ; 29. J. Skwarczek z domu Krogulec [b.t.], w: Relacje i wspomnienia osadników rejonu Gminy Kotla, wyb. i oprac. J. Baraniecki, M.R. Górniak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Urząd Gminy Kotla, Kotla–Lublin 2012, s. 318. ; 30. B. Snoch, Powrót do piastowskich granic, WSiP, Warszawa 1982, s. 103. ; 31. H. Staszewski, Początki spółdzielczości w Koszalinie, w: Lata pionierskiego trudu. Wybór wspomnień mieszkańców Ziemi Koszalińskiej, oprac. Z. Głowacki, J. Narkowicz, Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin 1970, s. 203. ; 32. Z. Szewczyk, Trudne lata na wiejskiej placówce, w: Lata trudnej służby. Wspomnienia koszalińskich milicjantów 1945-1949, Ośrodek Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Koszalin 1970, s. 65. ; 33. J. Talaga, Moja więź z Wrocławiem, w: Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, oprac. B. Gołębiowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, s. 244. ; 34. A. Trzaska, Świebodzice – pierwsze dni – pierwsze lata, http://www.pionierzy.swiebodzice.pl/strony/ps_trzaska_a.htm (29.5.2014). ; 35. J. Turner, Pioneers of the West. A true narrative, Jennings and Pye, Cincinnati 1903, s. 143. ; 36. H. Welzer, Materiał, z którego zbudowane są wspomnienia, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009. ; 37. H. White, Kosmos, chaos i następstwo w przedstawieniu historiologicznym, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. ; 38. H. White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore 1973.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

104

End page:

121

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: