Object structure

Title:

Stalinizm jako stan wyjątkowy.Robotnicy i robotnice: budowniczowie socjalizmu czy więźniowie obozu?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Florczyk, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

stalinism ; propaganda ; workers ; rescue history ; Polish

References:

1. G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II, I, Korporacja ha!art, Kraków 2008. ; 2. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Warszawa–Poznań 1989. ; 3. S. Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929- 2010), Zysk i S-ka, Warszawa 2010, s. 37. ; 4. S. Courtois, Zbrodnie komunizmu, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. S. Courtois, N. Werth, przeł. K. Wakar, wstęp K. Kersten, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 36. ; 5. Dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa., Dz. U. z 12 lipca 1946 roku. ; 6. M. Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976, w: Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France, 1976, KR, Warszawa 1998, s. 77. ; 7. E. Franus, Narzeczona Frankensteina. Sprzeczność płci i pewien polski obraz socrealistyczny, „Magazyn Sztuki” 1996 nr 2, s. 236. ; 8. F. Friedman, T. Hołuj, Oświęcim, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1946, s. 52. ; 9. B. Kęcińska-Lempka, Dziewczynka z ulicy Kraszewskiego, w: Rok 1956 – 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później, WBPiCAK, Poznań 2006, s. 51. ; 10. T. Kizny, Martwa Droga, „Karta” 1992 nr 9, s. 56-70. ; 11. Konstytucja PRL z 1952 roku. ; 12. I. Kowalczyk, Ambiwalentne piękno, w: Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 31. ; 13. H. Ladorski, Niepokonani. Poznań ’56, Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 „Niepokonani '56”, Poznań 1992, s. 52. ; 14. Z. Nowak, Zagadnienia kadr w świetle zadań Planu Sześcioletniego, „Nowe Drogi” 1950 nr 4, s. 57. ; 15. A. Pawełczyńska, Przemiany struktury społecznej a możliwość przeżycia obozu oświęcimskiego, „Przegląd lekarski” 1976 nr 1, s. 76. ; 16. E. Pawlinowa, Zwiększenie udziału kobiet w produkcji zapewni realizację planu 6-letniego oraz pomnoży nasze siły w walce o utrwalenie pokoju, „Na Stalinowskiej Warcie” 22.07.1950. ; 17. W. Radkiewicz, Dzieje zakładów H. Cegielski w Poznaniu (1846-1960). Studium ekonomiczno-historyczne, PWN, Poznań 1962, s. 190. ; 18. Referat ideologiczny Juliusza Krajewskiego na walny zjazd delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków. Cyt. za: Nowocześni a socrealizm, katalog wystawy, red. M. Chrobak, J. Świca, Starmach Gallery, Kraków 2000, s. 85. ; 19. J. Sandorski, Procesy poznańskie z 1956 roku. Wątpliwości, polemiki, klimaty, w: Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 190. ; 20. S. Szmaglewska, Tak się mieszkało, w: Za drutami, oprac. L. Rajewski, Czytelnik, Warszawa 1965, s. 45. ; 21. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony: problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 1998, s. 208. ; 22. Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy z 19 kwietnia 1950 roku, Dz. U. Nr 20, poz. 168. ; 23. H. Wilk, Piotr Ożański – prawda o „Człowieku z marmuru”. Przyczynek do refleksji nad losami przodowników pracy, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” 2009 nr 9, s. 41. ; 24. Wypowiadamy bezwzględną, zdecydowaną walkę wszelkim przejawom bumelanctwa i łazikostwa, „Na Stalinowskiej Warcie” 31.10.1951. ; 25. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w naszych Zakładach uroczysta akademia, „Na Stalinowskiej Warcie” 9.03.1955.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

122

End page:

140

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: