Object structure

Title:

Stalinizm jako stan wyjątkowy.Robotnicy i robotnice: budowniczowie socjalizmu czy więźniowie obozu?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Florczyk, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

stalinism ; propaganda ; workers ; rescue history ; Polish

References:

1. G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II, I, Korporacja ha!art, Kraków 2008.
2. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Warszawa–Poznań 1989.
3. S. Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929- 2010), Zysk i S-ka, Warszawa 2010, s. 37.
4. S. Courtois, Zbrodnie komunizmu, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. S. Courtois, N. Werth, przeł. K. Wakar, wstęp K. Kersten, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 36.
5. Dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa., Dz. U. z 12 lipca 1946 roku.
6. M. Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976, w: Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France, 1976, KR, Warszawa 1998, s. 77.
7. E. Franus, Narzeczona Frankensteina. Sprzeczność płci i pewien polski obraz socrealistyczny, „Magazyn Sztuki” 1996 nr 2, s. 236.
8. F. Friedman, T. Hołuj, Oświęcim, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1946, s. 52.
9. B. Kęcińska-Lempka, Dziewczynka z ulicy Kraszewskiego, w: Rok 1956 – 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później, WBPiCAK, Poznań 2006, s. 51.
10. T. Kizny, Martwa Droga, „Karta” 1992 nr 9, s. 56-70.
11. Konstytucja PRL z 1952 roku.
12. I. Kowalczyk, Ambiwalentne piękno, w: Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 31.
13. H. Ladorski, Niepokonani. Poznań ’56, Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 „Niepokonani '56”, Poznań 1992, s. 52.
14. Z. Nowak, Zagadnienia kadr w świetle zadań Planu Sześcioletniego, „Nowe Drogi” 1950 nr 4, s. 57.
15. A. Pawełczyńska, Przemiany struktury społecznej a możliwość przeżycia obozu oświęcimskiego, „Przegląd lekarski” 1976 nr 1, s. 76.
16. E. Pawlinowa, Zwiększenie udziału kobiet w produkcji zapewni realizację planu 6-letniego oraz pomnoży nasze siły w walce o utrwalenie pokoju, „Na Stalinowskiej Warcie” 22.07.1950.
17. W. Radkiewicz, Dzieje zakładów H. Cegielski w Poznaniu (1846-1960). Studium ekonomiczno-historyczne, PWN, Poznań 1962, s. 190.
18. Referat ideologiczny Juliusza Krajewskiego na walny zjazd delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków. Cyt. za: Nowocześni a socrealizm, katalog wystawy, red. M. Chrobak, J. Świca, Starmach Gallery, Kraków 2000, s. 85.
19. J. Sandorski, Procesy poznańskie z 1956 roku. Wątpliwości, polemiki, klimaty, w: Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 190.
20. S. Szmaglewska, Tak się mieszkało, w: Za drutami, oprac. L. Rajewski, Czytelnik, Warszawa 1965, s. 45.
21. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony: problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 1998, s. 208.
22. Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy z 19 kwietnia 1950 roku, Dz. U. Nr 20, poz. 168.
23. H. Wilk, Piotr Ożański – prawda o „Człowieku z marmuru”. Przyczynek do refleksji nad losami przodowników pracy, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” 2009 nr 9, s. 41.
24. Wypowiadamy bezwzględną, zdecydowaną walkę wszelkim przejawom bumelanctwa i łazikostwa, „Na Stalinowskiej Warcie” 31.10.1951.
25. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w naszych Zakładach uroczysta akademia, „Na Stalinowskiej Warcie” 9.03.1955.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

122

End page:

140

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: