Object structure

Title:

Polityka natury w Auschwitz-Birkenau

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Małczyński, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

obóz koncentracyjny w Auschwitz ; przestrzeń życiowa ; muzeum

References:

1. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, posłowie P. Nowak, Próczyński i S-ka, Warszawa 2008.
2. A. Assmann, Pamięć miejsc – autentyzm i upamiętnienie, przeł. J. Górny, w: tejże, Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2013.
3. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 200-201.
4. H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość. Polska 1986, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2001, s. 116.
5. P. Broad Wspomnienia, w: Auschwitz w oczach SS. Rudolf Höss, Pery Broad, Paul Kremer, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2001, s. 118.
6. A. Charlesworth, M. Addis, Memorialization and the ecological landscapes of Holocaust sites: the cases of Plaszow and Auschwitz-Birkenau, „Landscape Research” 2002 vol. 27, s. 229-251.
click here to follow the link
7. T. Cole, Crematoria, barracks, gateway. Survivors’ return visits to the memory landscape of Auschwitz, „History & Memory” 2013 vol. 25, nr 2, s. 102-131.
8. A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, s. 150-153.
9. G. Didi-Huberman, Kora, przeł. T. Swoboda, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2013, s. 77.
10. D. Dwork, R.J. van Pelt, Auschwitz. Historia miasta i obozu, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 66-92.
11. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierzę i człowiek, przeł. H. Miś, A. Miś, Centrum Uniwersalizmu przy UW, Polski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, Warszawa 1995, s. 92.
12. K. Hart, Return to Auschwitz. The remarkable story of a girl who survived the Holocaust, Granada–London–Toronto–Sydney–New York 1983, s. 220.
13. Holocaust and nature, ed. and intr. D. Pollefeyt, University of Washinghton Press, Seattle–London 2013.
14. R. Höss, Autobiografia, przeł. W. Grzymski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, s. 274. Cyt. za: D. Dwork, R.J. van Pelt, Auschwitz. Historia miasta i obozu, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 194.
15. J. Huener, Geneza Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego koncepcja. Lata 1945-1947, przeł. J. Mensfelt, „Zeszyty Oświęcimskie” 2012 nr 23, s. 7-28.
16. Ch. Kleßmann, R. Traba, Kresy & Niemiecki Wschód. W poszukiwaniu arkadii i celu misji cywilizacyjnej, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3 Paralele, red. R. Traba, H.H. Hahn, współpraca M. Górny, K. Kończal, Scholar, Warszawa 2012, s. 41-71.
17. J. Lachendro, Zburzyć i zaorać? Idea założenia Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2007.
18. B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, wstęp M. Gdula, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 43.
19. J. Małczyński, Odwracanie krajobrazu. Rewitalizacja miejsc pamięci Holocaustu w sztuce współczesnej (na przykładzie Winterreise Mirosława Bałki oraz Małgorzaty Hueckel i Tomasza Śliwińskiego), w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 234.
20. J. Rapson, Emotional memory formation at former Nazi concentration camp sites, w: Emotion in motion. Tourism, affect and transformation, ed. D. Picard, M. Robinson, Ashgate Pub. Co., Farnham–Surrey–Burlington 2012, s. 161-178.
21. J. Rapson, Fencing in and weeding out: curating nature at former concentration camps in Europe, w: Emerging landscapes, ed. K. Kamvasinou, E. Shinkle, D. Deriu, Ashgate, Farnham, Surrey, Burlington, Vermont 2014.
22. P. Setkiewicz, Miasto Auschwitz – wzór niemieckiego osadnictwa na wschodzie, „Pro Memoria” 2000 nr 12, s. 19-23.
23. S. Steinbacher, Auschwitz. Obóz i miasto, przeł. V. Grotowicz, PWN, Warszawa 2012, s. 65-81.
24. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001.
25. A.L. Stoler, „Rozkład pozostaje”. Od ruin do rujnacji, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013 nr 4, s. 3, http://www.widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/125/200 (03.07.2014).
26. W. Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958, s. 51.
27. A. Szczepan, Krajobrazy postpamięci, „Teksty Drugie” 2014 nr 1, s. 103-106.
28. Śmierć Birkenau (artykuł dyskusyjny), „Wolni Ludzie” nr 6, 1.07.1947, s. 1, cyt. za: J. Lachendro, Zburzyć i zaorać? Idea założenia Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2007, s. 259-260.
29. A. Ubertowska, Natura u kresu (ekocyd), „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2, s. 35.
30. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.
31. B. Zając, Zieleń w Auschwitz-Birkenau, praca powstała w ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego zorganizowanego przez Instytut Etnologii UJ, Oświęcim 2005.
32. D. Zierler, The invention of ecocide. Agent Orange, Vietnam and the scientists who changed the way we think about the environment, The University of Georgia Press, Athens–London 2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

141

End page:

158

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: