Object structure

Title:

Literatura jako „rodzinne memorabilia”. Jergović i Bernhard o ojcu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Kaszowska-Wandor, Barbara

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bernhard, Thomas ; Jergović, Milijenko ; comparative analysis

References:

1. F. Bacon, O rodzicach i dzieciach, w: Eseje, przeł. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1959. ; 2. T. Bernhard, Wymazywanie [Auslöschung. Ein Zerfall], przeł. S. Lisiecka, W.A.B., Warszawa 2010. ; 3. G. Butzer, Fehlende Trauer: Verfahren epischen Erinnerns in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Fink, Munich 1998, s. 226-227. ; 4. M.T. Cicero, Księgi akademickie [Academica, fragm. 7, 22], przeł. W. Kornatowski. Cyt. za: Pisma filozoficzne, t. 3, przeł. W. Kornatowski, J. Śmigaj, wstęp i komentarz K. Leśniak, PWN, Warszawa 1961, s. 63. ; 5. P. Connerton, Seven types of forgetting, „Memory Studies” 2008 vol. 1, no. 1, s. 59-71. ; click here to follow the link ; 6. J. Dehnel, Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011. ; 7. J. Fentress, C. Wickham, Social memory, Blackwell–Oxford, Cambridge 1992. ; 8. M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today”, Vol. 29, no 1, Spring 2008. ; click here to follow the link ; 9. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia: gazeta teatralna” 2011 t. 18, nr 105, s. 28-36, cyt. – s. 31. ; 10. J. Hoell, Der literarische Realitätenvermittler. Die Liegenschaften in Thomas Bernhards Roman „Auslöschung”, VanBremen, Berlin 1995. ; 11. M. Jergović, Bernhardova Austria, „Jutarnji list” 26.06.2007, http://www.jutarnji.hr/bernhardova-austrija/179754/ (18.03.2014). ; 12. M. Jergović, Ojciec [Otac], przeł. M. Petryńska, Czarne, Wołowiec 2012. ; 13. T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, GWP, Gdańsk 2005. ; 14. M. de Montaigne, Próby, II-17, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004, s. 320 ; 15. F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. M. Łukasiewicz, Znak, Kraków 1996. ; 16. G. Reydams-Schils, The Roman stoics. Self, responsibility, and affection, University of Chicago Press, Chicago 2005, s. 79. ; 17. W.G. Sebald, Austerlitz, przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2007, s. 78-81. ; 18. W.G. Sebald, Max Ferber, w: Wyjechali [Die Ausgewanderten: Vier lange Erzaählungen], przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2005, s. 247. ; 19. W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2009. ; 20. W.G. Sebald, Wojna powietrzna i literatura [Luftkrieg und Literatur: mit einem Essay zu Alfred Andersch], przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2012. ; 21. The invention of tradition, ed. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1983. ; 22. F.A. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, PIW, Warszawa 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

251

End page:

273

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: