Object structure

Title:

Choroba migrantów – literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014 ; 2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literature ; migrants ; settlement narration ; post-settlement narration

References:

1. A.S. Ahmed, Post-traumatic stress disorder, resilience and vulnerability, „Advances in Psychiatric Treatment. Journal of continuing Professional Development” 2007 no. 13. ; click here to follow the link ; 2. H. Auderska, Ptasi gościniec. Babie lato, Książka i Wiedza, Warszawa 1984. ; 3. B. Bakuła, Z kresów na kresy. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945 roku, w: Utracona ojczyzna przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, PDN, Poznań 1996. ; 4. J. Bator Ciemno, prawie noc, W.A.B., Warszawa 2012. ; 5. T. Bilczewski Trauma, translokacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013. ; 6. G.A. Bonanno, Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? „American Journal of Psychology” 2004 no. 59. ; click here to follow the link ; 7. W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski w latach 1944-1947, wybór, redakcja i opracowanie dokumentów S. Ciesielski, Neriton, Warszawa 2000. ; 8. J. Brzoza,Ziemia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963. ; 9. E. Domańska, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na Świecie” 2008 nr 1-2. ; 10. S. Fleszarowa-Muskat, cyt. za: http://zlp.like.pl/oddzial_zlp_w_zielonej_gorze-z_ycia_literackiego_na_ziemi_lubuskiej-xiii_zjazd_pisarzy_ziem_zachodnich_i_pnocnych_1970-p11. html (23.10.2014). ; 11. J. Huszcza, Narodziny miasteczka, w: Pan Gracjan i inni, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970. ; 12. I. Iwasiów, Bambino, Świat Książki – Bertlesmann Media, Warszawa 2008. ; 13. I. Iwasiów, Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012. ; 14. I. Iwasiów, Ku słońcu, Świat Książki, Warszawa 2010. ; 15. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy, w: Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2011. ; 16. Joanna Szydłowska, Wstęp, do: Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013. ; 17. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Marabut, Gdańsk 1995. ; 18. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna, „Tytuł” 1997 nr 1. ; 19. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009. ; 20. R. Luchurst, Traumaculture „New Formations” 2003 no. 50. ; 21. Z. Mach, Niechciane miasta: tożsamość i migracja społeczna, Universitas, Kraków 1998. ; 22. A. Mach, Polska kondycja posttraumatyczna – próba diagnozy, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011. ; 23. Cz. Miłosz, Miejsca utracone, w: Szukanie ojczyzny, Znak, Kraków 1996. ; 24. Z. Morawski Kwartał bohaterów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965. ; 25. Nie płaczę nad brakiem korzeni. Z Ingą Iwasiów o odłożonej traumie przesiedlenia, o korzyściach i zagrożeniach płynących z zerwania ciągłości historycznej i o kształtujących tożsamość mikrohistoriach rozmawia Katarzyna Uczkiewicz, „Ziemie Zachodnie” (www.pamieciprzyszlosc.pl/ files/0003/1347/Kw_PiP_nr12_s63.pdf (23.10.2014). ; 26. F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), przeł. K. Drzewiecki, BIS, Warszawa 1994. ; 27. R. Nycz, „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, w: Kultura po przejściach… ; 28. D. Odija, Kronika umarłych, W.A.B., Warszawa 2010. ; 29. M. Orwid, Trauma, Wydawnictwo Litrackie, Kraków 2009. ; 30. Z. Oryszyn, Ocalenie Atlantydy, Świat Książki – Wetbild, Warszawa 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

18

End page:

39

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: