Object

Title: Diogenes spogląda na Ateny. U źródeł eseju warszawskiego

Creator:

Piotrowski, Igor

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. F.S. Jezierski Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione, w: tegoż Wybór pism, oprac. Z. Skwarczyński, wstępem poprzedził J. Ziomek, PIW, Warszawa 1952. ; 2. A. Dobosz, O dywanach, w: tegoż Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, Iskry, Warszawa 2011. ; 3. F.S. Jezierski, Wybór pism. ; 4. T. Kostkiewiczowa, Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788-1791: z zagadnień literackiej perswazji, w: tejże Oświecenie. Próg naszej współczesności, Semper, Warszawa 1994. ; 5. W. Berent, Diogenes w kontuszu, w: tegoż Opowieści biograficzne, oprac. W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000. ; 6. K. Zienkowska, Jacek Jezierski, kasztelan łukowski (1722-1805). Z dziejów szlachty polskiej XVIII w., PWN, Warszawa 1968. ; 7. F. Zabłocki, Autor Jezierskiemu, kasztelanowi łukowskiemu, w: Pisma Franciszka Zabłockiego, zebrał i wydał B. Erzepki, [s.n.], Poznań 1993. ; 8. J. Zieliński, Ulica Bednarska, Veda, Warszawa 1997. ; 9. T. Mikulski, Kuźnica Kołłątajowska „na Szolcu”. Czerniakowska 3007, „Nowa Kultura”1951 nr 43. ; 10. M. Janowskim Narodziny inteligencji 1750-1831, Neriton, Warszawa 2008. ; 11. Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów, Książka i Wiedza, Warszawa 1956) oraz hasła Ireny Homoli w Polskim Słowniku Biograficznym (PSB, t. 11, s. 202-204). ; 12. K. Gombin, Trybunał koronny. Ceremoniał i sztuka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, zwł. rozdz. VII Krytyka ceremoniału trybunalskiego. ; 14. A. Weintrit, Jednostki miar i wag wczoraj i dziś. Przegląd systemów miar i wag na lądzie i na morzu, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2010. ; 15. B. Chmielowski, Nowe Ateny. Traktat Dubitantius, oprac. J. Kroczak, wstęp B. Marcińczak, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009. ; 16. M. Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ; 17. Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł zebrany z najlepszych autorów […] uporządkowany przez Pana Diderot […]. Wybór, przeł. E. Rzadkowska, wstęp J. Kott, Ossolineum, Wrocław 1952. ; 18. Franciszek Salezy Jezierski (1740-1791), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, PWN, Warszawa 1994. ; 19. Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł, oprac. B. Leśnodorski, Ossolineum, Wrocław 2003, s. XXXVIII i n. ; 20. O Kołłątaju, „pasztecie” i oświeceniowych »folies«. Impresje z lektury „Diogenesa w kontuszu” Wacława Berenta, w: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, red. J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010. ; 21. W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794-1812), Akademia Umiejętności, Kraków 1905, t. I. ; 22. H. Kołłątaj, Opisanie miasta Moskwy, Wydawnictwo S. Białas, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1954. ; 23. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Universitas, Kraków 2006. ; 24. B. Chodźko Wokół „Rozmów Artaksesa i Ewandra” St. H. Lubomirskiego, Dział Wydawniczy Filii UW, Białystok 1986. ; 25. I. Calvino, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, Czytelnik, Warszawa 1975. ; 26. R. Sennet, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Marabut, Gdańsk 1996 . ; 27. J. Michalski, „Warszawa”, czyli o antyspołecznych nastrojach w czasach Stanisława Augusta, w: Warszawa XVIII wieku, z. 1, Warszawa 1972. ; 28. T. Kostkiewiczowa, Wizje miasta w literaturze wieku Oświecenia, w: tejże, Oświecenie. ; 29. Z. Wojciechowski, Przedmowa, w: Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania-zdjęcia, oprac. E. Serwański, I. Trawińska, Instytut Zachodni, Poznań 1946. ; 30. I. Piotrowski, Człowiek z Niskiego Zamku. O „prowincjonalnym nowym niemieckim mieście WARSCHAU” (wokół Planu Pabsta jako fantazmatu), w: Małe miasta. Studia i szkice humanistyczne, red. J. Pacuła, L. Romaniszyn-Ziomek, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

81

End page:

101

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60210 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content hits:

168

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/79710

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information