Object

Title: Międzymiejsce. Antropologia codzienności – antropologia miasta – antropologia literatury. Analiza relacji na przykładzie "Chamowa" Mirona Białoszewskiego

Creator:

Karpowicz, Agnieszka

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. "Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013.
2. T.E. Adams, A.P. Bochner, Autoethnography: an overview, „Forum: Qualitative Social Research” 2011 no. 1.
3. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, PWN, Warszawa 2001.
4. M. Białoszewski, Chamowo, PIW, Warszawa 2009.
5. M. Białoszewski, Na jedno tele, w: Wiersze.
6. M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 1989.
7. M. Białoszewski, Tajny dziennik, Znak, Kraków 2012.
8. M. Białoszewski, cykl Siekierki, w: Wiersze. Wybór, PIW, Warszawa 2003.
9. J. Bielecka-Prus, Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, red. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
10. J. Clifford, O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, przeł. M. Krupa, w: Postmodernizm, red. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
11. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, ,,Teksty Drugie” 2011, nr 5.
12. S. Delamont, The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork, „Ethnography and Education” 2009 no. 4.
click here to follow the link
13. C. Geertz Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
14. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego.
15. D.R. Holmes, G.E. Marcus, Przeformułowanie etnografii. Wprowadzenie do antropologii współczesności, przeł. K. Miciukiewicz, w: Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Linscoln, t. 2, PWN, Warszawa 2009.
16. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006 nr 5.
17. J. Jarzębski, Zniszczenie centrum, w: Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999.
18. D. Jędrzejczyk, Krajobraz kulturowy miasta, w: Geografia humanistyczna miasta. Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
19. M. Kafar, W poszukiwaniu straconej lokalności. Fragmenty autobiograficzne, http://zew.info.pl/files/kafar17.pdf (25.05.2013).
20. M. Kafar, O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu, http://www.etnokolo.umk.pl/ (25.05.2013).
21. A. Karpowicz, Kolaż. Awangardowy gest kreacji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
22. A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
23. A. Karpowicz, „Autobusiarnia” Mirona Białoszewskiego, „Kultura Współczesna” 2012 nr 2.
24. J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 1997.
25. J. Kopciński, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997.
26. Korzenie Siekierek. Historia pisana losem rodzin, oprac. J. Mikulska, ilustracje i projekt graficzny K. Krasowska, Dorożkarnia, Warszawa 2010.
27. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006; tegoż Wyobraźnia antropologiczna, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Wydawnictwa UW, Warszawa 2005.
28. Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kirchner, Tenten, Warszawa 1996.
29. Niewidzialne miasto, red. M. Krajewski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, http://www.niewidzialnemiasto.pl/ (10.10.2014).
30. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993.
31. L. Nyka, Przestrzeń miejska jako krajobraz, „Architektura” 2012 z. 2.
32. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
33. I. Piotrowski, Alef. Ulica Chłodna jako pustka i złudzenie, w: „Tętno pod tynkiem”.
34. I. Prudil, Znałam kiedyś chłopca.
35. S. Prószyński Poezja, teatr, muzyka.
36. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski,R. Nycz, Universitas, Kraków 2006; tejże Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od polityki przestrzeni do polityki miejsca, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012.
37. A. Stanisz, Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, „Prace Kulturoznawcze” 2012 nr XIII.
38. R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.
39. M. Zatorska, Uwarunkowanie lektury. Michel Leiris, w: Doświadczenie świata, doświadczenie lektury, red. M. Radkowska-Walkowicz, DiG, Warszawa 2011.
40. M. Zielińska, Warszawa – dziwne miasto, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

147

End page:

167

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60206 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content hits:

1 021

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/79714

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information