Object structure

Title:

Międzymiejsce. Antropologia codzienności – antropologia miasta – antropologia literatury. Analiza relacji na przykładzie "Chamowa" Mirona Białoszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Karpowicz, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Białoszewski, Miron ; antropologia

References:

1. "Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013. ; 2. T.E. Adams, A.P. Bochner, Autoethnography: an overview, „Forum: Qualitative Social Research” 2011 no. 1. ; 3. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, PWN, Warszawa 2001. ; 4. M. Białoszewski, Chamowo, PIW, Warszawa 2009. ; 5. M. Białoszewski, Na jedno tele, w: Wiersze. ; 6. M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 1989. ; 7. M. Białoszewski, Tajny dziennik, Znak, Kraków 2012. ; 8. M. Białoszewski, cykl Siekierki, w: Wiersze. Wybór, PIW, Warszawa 2003. ; 9. J. Bielecka-Prus, Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, red. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. ; 10. J. Clifford, O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, przeł. M. Krupa, w: Postmodernizm, red. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1996. ; 11. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, ,,Teksty Drugie” 2011, nr 5. ; 12. S. Delamont, The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork, „Ethnography and Education” 2009 no. 4. ; click here to follow the link ; 13. C. Geertz Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005. ; 14. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego. ; 15. D.R. Holmes, G.E. Marcus, Przeformułowanie etnografii. Wprowadzenie do antropologii współczesności, przeł. K. Miciukiewicz, w: Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Linscoln, t. 2, PWN, Warszawa 2009. ; 16. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006 nr 5. ; 17. J. Jarzębski, Zniszczenie centrum, w: Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999. ; 18. D. Jędrzejczyk, Krajobraz kulturowy miasta, w: Geografia humanistyczna miasta. Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006. ; 19. M. Kafar, W poszukiwaniu straconej lokalności. Fragmenty autobiograficzne, http://zew.info.pl/files/kafar17.pdf (25.05.2013). ; 20. M. Kafar, O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu, http://www.etnokolo.umk.pl/ (25.05.2013). ; 21. A. Karpowicz, Kolaż. Awangardowy gest kreacji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007. ; 22. A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. ; 23. A. Karpowicz, „Autobusiarnia” Mirona Białoszewskiego, „Kultura Współczesna” 2012 nr 2. ; 24. J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 1997. ; 25. J. Kopciński, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997. ; 26. Korzenie Siekierek. Historia pisana losem rodzin, oprac. J. Mikulska, ilustracje i projekt graficzny K. Krasowska, Dorożkarnia, Warszawa 2010. ; 27. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006; tegoż Wyobraźnia antropologiczna, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Wydawnictwa UW, Warszawa 2005. ; 28. Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kirchner, Tenten, Warszawa 1996. ; 29. Niewidzialne miasto, red. M. Krajewski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, http://www.niewidzialnemiasto.pl/ (10.10.2014). ; 30. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993. ; 31. L. Nyka, Przestrzeń miejska jako krajobraz, „Architektura” 2012 z. 2. ; 32. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011. ; 33. I. Piotrowski, Alef. Ulica Chłodna jako pustka i złudzenie, w: „Tętno pod tynkiem”. ; 34. I. Prudil, Znałam kiedyś chłopca. ; 35. S. Prószyński Poezja, teatr, muzyka. ; 36. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski,R. Nycz, Universitas, Kraków 2006; tejże Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od polityki przestrzeni do polityki miejsca, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012. ; 37. A. Stanisz, Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, „Prace Kulturoznawcze” 2012 nr XIII. ; 38. R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000. ; 39. M. Zatorska, Uwarunkowanie lektury. Michel Leiris, w: Doświadczenie świata, doświadczenie lektury, red. M. Radkowska-Walkowicz, DiG, Warszawa 2011. ; 40. M. Zielińska, Warszawa – dziwne miasto, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

147

End page:

167

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: