Object structure

Title:

Sambor i okolica.Dwie opowieści geo(poli/poe)tyczne o tym, że w Galicji żyło się razem, ale osobno (przypadek Andrzeja Kuśniewicza i Artura Sandauera)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Gosk, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014 ; 2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

geopoetics ; Galicia ; Kuśniewicz, Andrzej ; Sandauer, Artur (1913-1989)

References:

1. A. Chciuk, Atlantyda. opowieść o wielkim Księstwie Bałaku, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1969. ; 2. A. Chciuk, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1972. ; 3. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. ; 4. H. Gosk, Polski międzywojenny dyskurs kresowy a postcolonial studies, „Teksty Drugie” 2008 nr 6. ; 5. H. Gosk, Ziemia bezpowrotnie utracona swojej książki Opowieści „skolonizowanego”/„kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010. ; 6. G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005. ; 7. T. Ingold, The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill, Routledge, London–New York 2011. ; click here to follow the link ; 8. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. ; 9. Kraj lat dziecinnych, M.I. Kolin (I. Lindenfeld i M. Kohn), Londyn 1942. ; 10. A. Kuśniewicz, Mieszaniny obyczajowe, PIW, Warszawa 1985. ; 11. A. Kuśniewicz, Nawrócenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987. ; 12. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001. ; 13. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013. ; 14. A. Sandauer, Zapiski z martwego miasta (Autobiografie i parabiografie), w: tegoż Proza, Muza, Warszawa 2009. ; 15. J. Stempowski, W Dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, wybór, opracowanie, posłowie Andrzej S. Kowalczyk, LNB, Warszawa 1991. ; 16. A. Zieniewicz, Topograficzna orientacja biografii. Mity terenowe jako sposoby radzenia sobie (i nieradzenia) z przeszłością: Artur Sandauer, Adolf Rudnicki, Adam Ważyk (i inni), w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

264

End page:

282

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund