Object structure

Title:

Sambor i okolica.Dwie opowieści geo(poli/poe)tyczne o tym, że w Galicji żyło się razem, ale osobno (przypadek Andrzeja Kuśniewicza i Artura Sandauera)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Gosk, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014 ; 2014

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

geopoetics ; Galicia ; Kuśniewicz, Andrzej ; Sandauer, Artur (1913-1989)

References:

1. A. Chciuk, Atlantyda. opowieść o wielkim Księstwie Bałaku, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1969.
2. A. Chciuk, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1972.
3. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
4. H. Gosk, Polski międzywojenny dyskurs kresowy a postcolonial studies, „Teksty Drugie” 2008 nr 6.
5. H. Gosk, Ziemia bezpowrotnie utracona swojej książki Opowieści „skolonizowanego”/„kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010.
6. G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
7. T. Ingold, The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill, Routledge, London–New York 2011.
click here to follow the link
8. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
9. Kraj lat dziecinnych, M.I. Kolin (I. Lindenfeld i M. Kohn), Londyn 1942.
10. A. Kuśniewicz, Mieszaniny obyczajowe, PIW, Warszawa 1985.
11. A. Kuśniewicz, Nawrócenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
12. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
13. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
14. A. Sandauer, Zapiski z martwego miasta (Autobiografie i parabiografie), w: tegoż Proza, Muza, Warszawa 2009.
15. J. Stempowski, W Dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, wybór, opracowanie, posłowie Andrzej S. Kowalczyk, LNB, Warszawa 1991.
16. A. Zieniewicz, Topograficzna orientacja biografii. Mity terenowe jako sposoby radzenia sobie (i nieradzenia) z przeszłością: Artur Sandauer, Adolf Rudnicki, Adam Ważyk (i inni), w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

264

End page:

282

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund