Object structure

Title:

Agon i Apokalipsa. Zbigniewa Bieńkowskiego pytania o człowieka

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Sarna, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bieńkowski, Zbigniew ; Agon ; Apocalypsis ; Przyboś, Julian (1901-1970) ; Leśmian, Bolesław (1877-1937)

References:

1. E. Balcerzan, Wstęp. W: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Koment. oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. III-CXIV. ; 2. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000. ; 3. Z. Bieńkowski, Egzystencjalista nawiedzony. Przedmowa. W: G. Bataille, Literatura a zło: Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet. Przeł. M. Wodzyńska-Walicka. Kraków 1992. ; 4. Z. Bieńkowski, Miejsce literatury. W: W skali wyobraźni. Szkice wybrane. Warszawa 1983, s. 536-543. ; 5. Z. Bieńkowski, Od autora. W: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993, s. 7-8. ; 6. Z. Bieńkowski, Poezje zebrane. Warszawa 1993. ; 7. Z. Bieńkowski, Spirytualia. W: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993, s. 320-324. ; 8. Z. Bieńkowski, „Szara gwiazda rolnicza”. Przybosia miejsce na ziemi. W: Przeszłość przyszłości. Wrocław 1996, s. 132-170. ; 9. Z. Bieńkowski, W ojczyźnie przedmiotu. W: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993, s. 62-70. ; 10. Z. Bieńkowski, Wstęp. W: Poezje wybrane. Warszawa 1979, s. 5-13. ; 11. J. Błoński, Poeci i inni. Kraków 1956. ; 12. E. Drewermann, Nowe czasy Jeremiasza. Przeł. T. Czarnawski, J. Gorzkowski. Warszawa 1995. ; 13. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Kraków 1998. ; 14. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1974. ; 15. J. Kwiatkowski, Wstęp. W: J. Supervielle: Orfeusz. I inne opowiadania. Wybór i wstęp J. Kwiatkowski. Warszawa 1966, s. 5-23. ; 16. E. Lévinas, Esej o nieskończoności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998. ; 17. B. Łazińska, Przyboś i romantycy. Warszawa 2002. ; 18. J. Madejski, Przyboś ekokrytyczny? W zb.: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Poznań 2002, s. 353-367. ; 19. P. Majerski, Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice 2001. ; 20. R. Matuszewski, Wspomnienie o Zbyszku Bieńkowskim. „Twórczość” 2004, nr 11, s. 110-114. ; 21. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914­1944. Warszawa 2002. ; 22. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Kraków 1998. ; 23. S. Stabro, Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kraków 2003. ; 24. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994. ; 25. A. Stankowska, Wyobraźnia a słowo. „Słowotwory” i interwencje Zbigniewa Bieńkowskiego. W: Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”. Kraków 1998, s. 64-109. ; 26. J. Szczęsna, „Co ja wiozę przeciw wojnie w pośpiechu? Radość czy grozę?” W zb.: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Poznań 2002, s. 93-104. ; 27. A. K. Waśkiewicz, Piekła i raje wieloznaczności. (O poezji Zbigniewa Bieńkowskiego). W: Rygor i marzenie. (Szkice o poetyce trzech awangard). Łódź 1973, s. 196-216. ; 28. Z. Żakiewicz, „ Nazywałem go w myślach szarym skowronkiem ”. „Kwartalnik Artystyczny” 1993, nr 3.

Issue:

1

Start page:

83

End page:

104

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: