Object structure

Title:

Jarosław Marek Rymkiewicz : Ja"odróżnione" i Ja "odróżnicowane"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Kałuża, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Rymkiewicz, Jarosław Marek ; Ja"odróżnione" ; Ja "odróżnicowane" ; "Thema Regium" ; "Czym jest klasycyzm?" ; Lacan, Jacques (1901-1981) ; Man de, Paul

References:

1. Th. W. Adorno, Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
2. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
3. S. Barańczak, Prawdziwy koniec klasycyzmu polskiego. (Jarosław Marek Rymkiewicz). W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 132-137.
4. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
6. J. Błoński, Poeci i inni. Kraków 1956.
7. S. Freud, Poza zasadą przyjemności. Przeł. J. Prokopiuk. Przejrz. i oprac. Z. W. Dudek. Wyd. 5. Warszawa 2000.
8. R. Girard, Sacrum i przemoc. Przeł. M. i J. Plecińscy. Cz. 2. Poznań 1994.
9. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 2005.
10. F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. Przeł. P. Czapliński. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 190-213.
11. J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1997.
12. M. Kisiel, Świadectwa, znaki. Katowice 1998.
13. J. Kornhauser, Uwagi o śmierci niechybnej. (Jarosław M. Rymkiewicz). W: Światło wewnętrzne. Kraków 1984, s. 163-169.
14. Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. A. Łebkowska, M. Lubelska. Kraków 1994.
15. J. Kwiatkowski, Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). Kraków 1995.
16. K. Matuszewski, Wstęp. W: G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne. Przeł. O. Hedemann. Warszawa 1998, s. 7-43.
17. S. Morawski, Czy modernizm rzeczywiście zmierzcha? W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996, s. 169-182.
18. A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996, s. 319-338.
19. V. Nabokov, Prawdziwe życie Sebastiana Knighta. Przeł. M. Kłobukowski. Posł. L. Engelking. Warszawa 2003.
20. A. Nawarecki, Czarny karnawał. " Uwagi śmierci niechybnej" księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991.
21. D. Nowacki, Zawód: czytelnik. Kraków 1999.
22. D. Pawelec, Debiuty i powroty. Katowice 1998.
23. R. Przybylski, To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978.
24. R. Rorty, Przygodność jaźni. W: Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski. Warszawa 1996, s. 45-71.
25. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas. Kraków 2003.
26. J. M. Rymkiewicz, Animula. Łódź 1964.
27. J. M. Rymkiewicz, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002. Warszawa 2003.
28. J. M. Rymkiewicz, Człowiek z głową jastrzębia, Łódź 1960.
29. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie. Warszawa 1967.
30. J. M. Rymkiewicz, Thema regium. Warszawa 1978.
31. J. M. Rymkiewicz, Ulica Mandelsztama. Kraków 1983.
32. J. M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku. Warszawa 2002.
33. J. Sławiński, Przypadki poezji. Kraków 2001.
34. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Warszawa 1995.
35. P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002.
36. K. Uniłowski, Skądinąd. Zapiski krytyczne. Bytom 1998.
37. K. Uniłowski, Sztuka cytatu. „ FA-art” 1999, nr 3, s. 2-13.
38. D. Wojda, Związki między awangardą Juliana Przybosia i klasycyzmem Jarosława Marka Rymkiewicza w perspektywie nowoczesności. W zb.: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Poznań 2002, s. 153-167.
39. M. Woźniak-Łabieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002.
40. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii. Przeł. J. Bator, P. Dybel . Wstęp P. Dybel. Wrocław 2001.
41. Zmierzch estetyki: rzekomy czy autentyczny? Wybór, wstęp S. Morawski. Warszawa 1987.

Issue:

1

Start page:

121

End page:

144

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)