Object structure

Title:

Metryki "Zdań i uwag" Adama Mickiewicza wykazujących podobieństwo do epigramów Anioła Ślązaka

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Lam, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; “Sentences and Remarks” ; Angelus Silesius’ Epigrams ; Angelus Silesius ; "Cherub Wanderer"

References:

1. W. Borowy, Drobiazgi mickiewiczowskie. „Pamiętnik Literacki” 1948, t. 38, s. 374-398.
2. W. Bruchnalski, Zdania i uwagi Anioła Szlązaka w przekładzie A. Mickiewicza. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1889.
3. M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza. Warszawa 2005.
4. S. Fiszman, Nieznane autografy Adama Mickiewicza. „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1954, nr 2.
5. J. Kleiner, „Zdania i uwagi” i fragmenty liryki mistycznej. W: Studia inedita. Oprac. J. Starnawski. Lublin 1964, s. 272-298.
6. A. Lam, Mickiewicz jako tłumacz Anioła Ślązaka. „Przegląd Powszechny” 1999, z. 4, s. 44-61.
7. A. Lam, Mickiewicz jako tłumacz Anioła Ślązaka. W: Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej. Warszawa 2001.
8. A. Lam, Tropy Anioła Ślązaka w pismach Mickiewicza. W zb.: Mickiewicz mistyczny. Red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska. Warszawa 2005, s. 132-141.
9. S. Pigoń, Autograf „Zdań i uwag” A. Mickiewicza. Wilno 1928.
10. S. Pigoń, Corollaria Mickiewiczowskie. W: Księga pamiątkowa Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1922-1932. Wilno 1932.
11. S. Pigoń, „Zdania i uwagi”. W: Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947, s.184-207.
12. S. Pigoń, Jakiego Mickiewicza znamy? Garść uwag o tekstach i autografach jego dzieł. „Przegląd Warszawski” 1922, nr 12, s. 311-333.
13. L. Siemieński, Anioł Szlązak (Angelus Silesius v. Szeffler) 1624-1677. W: Portrety literackie. T. 4. Poznań 1875.
14. L. Siemieński, Anioł Szlązak (Angelus Silesius v. Szeffler) 1624-1677. W: Dzieła. T. 5. Warszawa 1881.
15. Z. Szmydtowa, Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich. Warszawa 1955.
17. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1998.
16. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 1830-1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Red. nauk. M. Kalinowska, Z. Stefanowska. Wrocław 1998.
18. Cz. Zgorzelski, Jak pracował Mickiewicz nad tekstem „Zdań i uwag”. W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976, s. 330-383.

Issue:

1

Start page:

145

End page:

170

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)