Object structure

Title:

Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Legeżyńska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Skrendo, Andrzej ; Polish modern lyric ; Miciński, Tadeusz (1873-1918) ; Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; Przyboś, Julian (1901-1970) ; Miłosz, Czesław (1911-2004) ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ; Grochowiak, Stanisław (1934-1976) ; Świrszczyńska, Anna (1909-1984) ; Sławiński, Janusz (1934-2014) ; Derrida, Jacques ; Markowski, Michał Paweł ; Fish, Stanley

References:

1. A. Legeżyńska, Relacje intertekstualne w liryce Juliana Przybosia. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992, s. 250-270.
2. Z. Łapiński, Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 79-87.
3. R. Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 55-69.
4. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002.
5. R. Stawowy, „Gdzie jestem ja sama". O poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2004.

Issue:

1

Start page:

227

End page:

238

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)