Object structure

Title:

Spór między Mickiewiczem a Krasińskim o miejsce Żydów wśród Polaków

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Fiećko, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Krasiński, Zygmunt (1812-1859) ; Israelites ; Jews ; Polish-Jewish relationship

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i sposobach rozprzestrzeniania się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997. ; 2. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu. Wstęp D. Grinberg. Przeł. M. Szawiel, D. Grinberg . T. 1. Warszawa 1993. ; 3. R. Brandstaetter, Legion żydowski A. Mickiewicza. (Dzieje i dokumenty). Warszawa 1932. ; 4.J. Borejsza, Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand Lévy i jego czasy -1827-1891). Warszawa 1969. ; 5. W. J. Burszta , J. Nowak , K. Wawruch , Od narodu szlacheckiego do państwa narodowego. W zb.: Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów. Wybór D. Bartkowiak. Red. W. J. Burszta, J. Nowak, K. Wawruch. Poznań 2002, s. 9-29. ; 6. J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego. Wrocław 2004. ; 7. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa 1988. ; 8. A. Fabianowski, Kwestia żydowska w twórczości Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Katowice 2003, s. 145-165. ; 9. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005. ; 10. F. de Fontette, Historia antysemityzmu. Przeł. M., M. Mendychowscy. Wrocław 1992. ; 11. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. Wrocław 1999. ; 12. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000. ; 13. P. Johnson, Historia Żydów. Przeł. M. Godyń , M. Wójcik , A. Nelicki . Kraków 1993. ; 14. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2: Dzieje Konrada, cz. 2. Wyd. 2. Lublin 1948. ; 15. [W. Krasiński], Aperçu sur les Juifs de Pologne par un Oficier General Polonais. Nonce à la diete: l ’an 1818. B.m.r. ; 16. Z. Krasiński, Dzieła literackie. Wybrał, oprac. P. Hertz. T. 1. Warszawa 1973. ; 17. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1970. ; 18. Z. Krasiński, Listy do Aleksandra Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1988. ; 19. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1975. ; 20. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve. Oprac., wstęp, kronika, noty P. Hertz. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. T. 2. Warszawa 1980. ; 21. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971. ; 22. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1977. ; 23. Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 2. Warszawa 1991. ; 24. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. Oprac., wstęp M. Janion. Wyd. 11. BN I 24. Wrocław 1974. ; 25. Z. Krasiński, Pisma filozoficzne i polityczne. Oprac. P. Hertz. Warszawa 1999. ; 26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1998. ; 27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 12. Oprac. S. Kieniewicz. Przeł. L. Płoszewski, A. Górski. Warszawa 1997. ; 28. A. Mickiewicz , Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Zebrał, oprac. S. Pigoń. Przedm. W. Mickiewicz. Warszawa 1933. ; 29. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. Oprac. Z. Stefanowska. Wyd. 5. BN I 17. Wrocław 1956. ; 30. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Wyd. 2. Kraków 2002. ; 31. S. Pigoń, [wstęp] W: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Oprac. S. Pigoń. Wyd. 9. BN I 83. Wrocław 1982, s. III-CLVIII. ; 32. S. Pigoń, Z ostatnich chwil Mickiewicza. „Myśl Narodowa” 1932, nr 44, s. 640-642. ; 33. S. Pigoń, Z ostatnich chwil Mickiewicza. „Myśl Narodowa” 1932, nr 45, s. 658-660. ; 34. D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości. Przeł. S. Kędzierski. Warszawa 1998. ; 35. I. Schipper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce. Oprac. Z. Targielski. Warszawa 1992. ; 36. T. Swoboda, Żydzi w twórczości Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Katowice 2003, s. 166-176. ; 37. E. Szymanis, Jankiel wobec Mickiewiczowskiego modelu patriotyzmu. W zb.: Kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Red. A. Fabianowski, M. Makaruk. Warszawa 2005, s. 11-25. ; 38. A. Walicki, Trzy patriotyzmy. Warszawa 1991. ; 39. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Wyd. 4, zmien. Warszawa 1998. ; 40. A. Witkowska, Towiańczycy. Warszawa 1989. ; 41. G. M. Witowski, Sposób na Żydów, czyli środki niezawodne zrobienia z nich ludzi uczciwych i dobrych obywateli. Wilno 1818. ; 42. K. Wyka, „Pan Tadeusz". T. 1: Studia o poemacie. Warszawa 1963. ; 43. A. Żyga, Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1964, R. II, s. 139-228.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

21

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: