Object structure

Title:

"Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?". Ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Próba zrozumienia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Kiepura, Eliza

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Baczyński, Krzysztof Kamil ; Extermination experience ; Jewish Uprising ; Holocaust ; Baczyński's "Conflagration Song"

References:

1. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna. Przeł. J. Radzicki. Wyd. 2. Warszawa 1987. ; 2. K. K. Baczyński, Utwory zebrane. T. 1-2. Kraków 1994. ; 3. W. Bartoszewski, M. Edelman, Żydzi Warszawy 1939-1943. Lublin 1993. ; 4. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada. Warszawa 1992. ; 5. J. Błoński, Krzysztof Kamil Baczyński. „Odra” 1968, nr 9, s. 41-42. ; 6. M. Buber, Droga człowieka według nauczania chasydów. Przeł. G. Zlatkes. Warszawa 2004. ; 7. A. Fabianowski, Cyprian Norwid wobec kwestii żydowskiej. W zb.: Norwid - nasz współczesny. Profecja i recepcja. Materiały konferencyjne. Red. Cz. Dutka. Zielona Góra 2002, s. 133-141. ; 8. J. Gromek-Illg, Ludzkość, która zostaje. „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 18, s. 19. ; 9. A. Gronczewski, „Bohater” i inne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W zb.: Cyprian Norwid. Interpretacje. Red. S. Makowski. Warszawa 1986. ; 10. N. Gross, Co znaczy „ rzekomo ”?. „Midrasz” 2000, nr 12, s. 42-43. ; 11. T. Grosse, Przeżyć! Obrona życia jako wartość podstawowa społeczności getta warszawskiego. Warszawa 1998. ; 12. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). Wrocław 1997. ; 13. J. Lewandowski, Wokół biografii K. K. Baczyńskiego. W: Szkło bolesne, obraz dni... Eseje nieprzedawnione. Uppsala 1991, s. 15-36. ; 14. W. Łukaszewski, Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W zb.: Psychologia. T. 2. Red. J. Strelau. Gdańsk 2002, s. 427-440. ; 15. W. Meed, Po obu stronach muru. Warszawa 2003. ; 16. S. Stabro, Chwila bez imienia. Kraków 2003. ; 17. E. Staub, The Psychology of Bystanders, Perpetrators, and Heroic Helpers. W zb.: Understanding Genocide. Ed. L. S. Newman , R. Erber . Oxford 2002, s.11-42. ; 18. K. Świegocki, Norwid i religijne motywy w poezji Krzysztofa Baczyńskiego. Cz. 1. „Przegląd Powszechny” 1984, nr 9, s. 306-321. ; 19. J. Święch, Krzysztof Kamil Baczyński - poeta religijny. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983. ; 20. J. Święch, Wstęp w: K. K. Baczyński, Wybór poezji. Oprac. J. Święch. Wyd. 2, przejrz. BN I 265. Wrocław 1998. ; 21. J. Tomaszewski, Dlaczego... W zb.: Dlaczego należy uczyć o Holokauście? Red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo. Wyd. 2 poszerz. Kraków 2005, s. 15-19. ; 22. F. Tych, L. Tych, Getto warszawskie w polskich dziennikach wojennych i wspomnieniach. W zb.: Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 - 7 marca 1944), Warszawa, 13-15 grudnia 2000. Red. E. Bergman, O. Zienkiewicz. Warszawa 2000. ; 23. A. Walicki, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 23-46. ; 24. K. Wyka, wstęp w: K. K. Baczyński, Utwory zebrane. Oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka. T. 1. Kraków 1979. ; 25. S. Zabierowski, Krzysztof Baczyński. Biografia i legenda. Wrocław 1990. ; 26. T. Żukowski, „Kręgiem ostrym rozdarty na pół”. 0 niektórych wierszach K. K. Baczyńskiego z lat 1942-1943. „Teksty Drugie” 2004, nr 3, s. 145-162.

Issue:

2

Start page:

33

End page:

49

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: