Object structure

Title:

Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Świerczyńska, Dobrosława

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Polish Jews

References:

1. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 1: 1890-1918. Oprac. W. Stankiewicz, A. Piber. Wrocław 1973. ; 2. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy-konflikty-stereotypy. Warszawa 1989. ; 3. A. Czarnowski, Studium o Żydach. Warszawa 1880. ; 4. Encyclopedia Americana. T. 3. New York-Chicago-Washington 1963. ; 5. M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939. Warszawa 1979. ; 6. E. Gellert, Język Żydów polskich. Warszawa 1999. ; 7. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988. ; 8. J. Jeleński, Kalisz i jego okolica. „Niwa” 1875, nr 1-16. ; 9. Jubileusz Sienkiewicza. „Izraelita” 1900, nr 50. ; 10. Z. Landau, Prawnicki-Kirszrot Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny t. 28. Wrocław 1983-1985, s. 363-364. ; 11. B. Lauer, Henryk Sienkiewicz i Żydzi. „Rozwaga” 1916, nr 12, s. 249-251. ; 12. B. Lauer, Nasze rachunki i sjonizm. Warszawa 1903. ; 13. B. Lauer, Das polnische Problem. Zurich 1915. ; 14. B. Lauer, La Question Polono-Juive d ’après un Juif Polonais. Paris 1916. ; 15. B. Lauer, W tak zwanej sprawie "litwackiej ”. Przyczynek do kwestii żydowskiej w Królestwie Polskim. Warszawa 1909. ; 16. B. Lauer, Zum Polnisch-Jüdischen Problem (von Standpunkt eines polnischen Juden). Berlin 1915. ; 17. D. Lazer, Cztery nieznane listy H. Sienkiewicza do obrońcy [tj. Józefa Rossenblata]. „Nowy Dziennik” 1933, nr 66, s. 9. ; 18. D. Lazer, Sienkiewicz i głodówka studentów ukraińskich. Nieznana obrona Sienkiewicza przed sądem wiedeńskim. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 11, s. 1. ; 19. W. Mrówczyński, Dzieła. T. 1. Lwów [1885]. ; 20. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. T. 3. Red. S. Świrko. Warszawa 1972. ; 21. B. Petrozolin-Skowrońska, „Gazeta Handlowa ” i „Nowa Gazeta ” (1864-1918). „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, T. 7. nr 1, s. 41-72. ; 22. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Poznań 1986. ; 23. M. Prosnak-Tyszka, Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w październiku 1924. W: H. Sienkiewicz , Wspomnienie. [...]. Warszawa 1997, s. 13-46. ; 24. B. Prus, Lalka. Oprac. A. Popławska. Kraków 2007. ; 25. J. Schall, Rok 1648 i kniaź Jeremi Wiśniowiecki w świetle współczesnych historyków żydowskich. (Na marginesie walki o rzeczywistość historyczną "Ogniem i mieczem”). „Miesięcznik Żydowski” 1934. ; 26. H. Sienkiewicz, Dwie łąki. Kraków 1908. ; 27. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 30. Warszawa 1949. ; 28. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.32. Warszawa 1949. ; 29. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.42. Warszawa 1950. ; 30. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.47-49. Warszawa 1950. ; 31. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.51-52. Warszawa 1950. ; 32. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.53. Warszawa 1952. ; 33. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 54. Warszawa 1952. ; 34. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 3. Warszawa 2007. ; 35. H. Sienkiewicz, Przed wyborami do Dumy. W: Pisma zapomniane i niewydane. Lwów 1922, s. 542-548. ; 36. Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). T. 1: Wydział Filologiczno-Historyczny. Kraków 1900. ; 37. L. Tołstoj, Listy. T. 2. Przeł. M. Leśniewska. Kraków 1976. ; 38. L. Tołstoj, Połnoje sobranije soczinienij. T. 74. Moskwa 1954. ; 39. Żydzi. [jednodniówka] „Dziennik Powszechny” 1907. ; 40. Żydzi w Polsce. Antologia literacka. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1997.

Issue:

2

Start page:

121

End page:

157

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: