RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego. Rekonesans

Creator:

Buryła, Sławomir

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Bereza, "Bagules" [fragm. dziennika]. „Regiony” 1992, z. 3/4, s. 22-23.
2. J. Bielecka, Ukrainizmy w prozie Leopolda Buczkowskiego. „Kieleckie Studia Rusycystyczne” 1994, t. 6, s. 107-122.
3. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991.
4. L. Buczkowski, ***Cisza pachnie zgniecioną ćmą, ***Wessałem w serce miąższ, Sierpień, Dym się pali, ***Wzdęło się żyto pod niebo, ***Nie tobie skowronek. [wiersze]. „Kresy” 1998, nr 4, s. 216-218.
5. L. Buczkowski, Czarny potok płynie przez Konstancin. „Trybuna Mazowiecka” 1957, nr 249.
6. L. Buczkowski, Czaszka w sieni [fragm.]. Oprac. S. Buryła. „Akcent” 1999, nr 2, s. 183-187.
7. L. Buczkowski, ***Czy to waszą ojczyznę, ***Czołg ciebie wbił na kraty, ***I ptak z drutem w sercu, ***Zakwita barwinek, ***W upalny dzień, Z notatnika, Siklawina: to nikogo nie obowiązuje. [wiersze]. „Regiony” 1998, z. 4, s. 60-65.
8. L. Buczkowski, Dorycki krużganek. [fragm.]. „Kierunki” 1957, nr 18, s. 6-7.
9. L. Buczkowski, Dotykam wszystkiego: grzybów, pszczół, trzmieli...Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1977, nr 38, s. 9-10.
10. L. Buczkowski, Dziennik wojenny. Oprac. S. Buryła, R. Sioma. Olsztyn 2001.
11. L. Buczkowski, Dolinoszczęsna. (fragm. powieści Grząski sad). „Twórczość” 1946, nr 3, s. 107-116.
12. L. Buczkowski, Jest jakaś skaza...Rozm. przepr. S. Zawiśliński. „Polityka” 1985, nr 32, s. 1, 8-9.
13. L. Buczkowski, Kopeć knota, ***Może strzelisz z sinej tarniny, ***Zachybotało pokrzywą, ***O ty, święty robotniku, ***Liśćmi szeleścisz na starej topoli. [wiersze]. „Przegląd Artystyczno­-Literacki” 1998, nr 10, s. 97-100.
14. L. Buczkowski, Koszmarna międzyepoka. [fragm.]. Oprac. Zygmunt Trziszka. „Kresy” 1997, nr 4, s. 208-210.
15. L. Buczkowski, Kwaszkiewicz. „Magazyn Kulturalny” 1981, nr 1, s. 34.
16. L. Buczkowski, Na tropie istoty rzeczy. Rozm. przepr. B. Kowalski. „Kamena” 1980, nr 15, s. 4-5.
17. L. Buczkowski, Odrzucam złudne sztafaże. Rozm. przepr. H. Murza-Stankiewicz. „Literatura” 1980, nr 36, s. 3-4.
18. L. Buczkowski, Pisarz jednej obsesji. Rozm. przepr. T. J. Żółciński. „Magazyn Pomorski” 1973, nr 2, s. 5-6.
19. L. Buczkowski, Pisarz, którego trzeba zaprezentować zagranicy. Rozm przepr. H. K. [H. Kirchner]. „Słowo Powszechne” 1957, nr 202.
20. L. Buczkowski, Pod Sedanem. [fragm]. Rys. B. Wahl. „Kultura” 1972, nr 6, s. 7.
21. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986.
22. L. Buczkowski, Przerwany zaklęty krąg czynności - ceramika Krzysztofa Henisza. „Życie Literackie” 1960, nr 10, s. 9.
23. L. Buczkowski, Rozmowy z pisarzami. Rozm. przepr. J. Hordyński. „Życie Literackie” 1958, nr 27, s. 3.
24. L. Buczkowski, [Rozmowy z pisarzami]. Rozm. przepr. G. Niegodzisz. „Kierunki” 1978, nr 32.
25. L. Buczkowski, Samotny w podejrzanym świecie. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1987, nr 32, s. 9.
26. L. Buczkowski, Starałem się być wszędzie. Rozm. przepr. P. Roguski. „Regiony” 1975, z. 3, s. 28-35.
27. L. Buczkowski, Trzy pieczone kartofle. Kondycja polskiego pisarza. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1982, nr 28, s. 7.
28. L. Buczkowski, Tygiel. Rozm. przepr. Z. Taranienko. „Argumenty” 1971, nr 13, s. 9.
29. L. Buczkowski, U Hilarka. „Kierunki” 1956 nr 3, s. 5, 11.
30. L. Buczkowski, Urodzony na śniegu. Rozm. przepr. T. Krzemień. „Tu i Teraz” 1983, nr 1, s. 1, 4-5.
31. L. Buczkowski, W Urpen [ragm. prozy], Zapowiedz, ***Jedzie, jedzie***, Nędza. [wiersze]. Oprac. S. Buryła, R. Sioma. „Regiony” 2000, z. 2/4, s. 144-154.
32. L. Buczkowski, Wieczyste nawroty. Rozm. przepr. Z. Trziszka. „Kultura” 1985, nr 3, s. 1, 10.
33. L. Buczkowski, Zamiast opychać się kartoflami, wolę kromkę chleba. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1983, nr 28, s. 8-9.
34. L. Buczkowski, Zanurzenie w dramat ludzki. Rozm. przepr. Z. Trziszka. „Tygodnik Kulturalny”1983, nr 47, s. 1, 4.
35. L. Buczkowski, Z. Trziszka, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1989.
36. S. Buryła, „Nie piszę przy biurku ”. „Regiony” 2002, nr 1, s. 43-54.
37. H. Kirchner, Pan Leopold. Rysunek z pamięci. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 57-100.
38. Leopold Buczkowski - korespondencja urzędowa. Oprac. S. Buryła. „Kresy” 1998, nr 4, s. 214-216.
39. S. Lichański, Przedmowa. W: L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1954, s. 5-12.
40. List Leopolda Buczkowskiego. Oprac. i podał do druku J. S. Witkiewicz. „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 3, s. 16.
41. Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii. „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 36, s. 11.
42. A. Marzec, Człowiek w obliczu śmierci i poniżenia. (Od Schulza do Myśliwskiego). Warszawa 1988.
43. R. Nycz , O kolażu tekstowym. Na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Pogranicze i korespondencja sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Warszawa 1980.
44. J. Pachecka, Teatry Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 44-56.
45. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Red. E. Korzeniewska. Warszawa 1963.
46. I. Szczepański, „Dorycki krużganek” według Leopolda Buczkowskiego [fragm.]. „Miesięcznik Literacki” 1989, nr 6, s. 18-36.
47. Z. Taranienko, Tygiel. Rozmowa z L. Buczkowskim. W: Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986, s. 163-206.
48. Z. Taranienko, Z dna „Tygla”. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 129-140.
49. J. Tomkowski, Krótkie kalendarium życia i twórczości Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 255-267.
50. Z. Trziszka, Intermedium. W: L. Buczkowski , Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984.
51. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987.
52. B. Zaczykiewicz, Nad pięknym modrym Dunajem. O "Czarnym potoku" Leopolda Buczkowskiego. „Twórczość” 1994, nr 1, s. 82-88.

Issue:

2

Start page:

167

End page:

189

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63124 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

273

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/79957

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information