Object structure

Title:

Stanisław Rogala, Twórczość literacka Kornela Filipowicza. Kielce 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Mizerkiewicz, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Rogala, Stanisław (1948-) ; Filipowicz, Kornel ; literatura polska - 20 w.

References:

1. S. Balbus, Kornel Filipowicz jako poeta. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000, s. 62-91.
2. E. Feliksiak, Chaos i ład w krajobrazie Kornela Filipowicza. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000.
3. P. Graf, Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza. Poznań 2005.
4. Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000.
5. W. Maciąg, Tajemnice metonimii. Wokół opowiadań Kornela Filipowicza. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000.
6. J.-L. Nancy, Zakazana reprezentacja. Przeł. A. Dziadek. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 113-134.
7. J. Smulski, Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. Toruń 2002.

Issue:

2

Start page:

222

End page:

228

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: