Object structure

Title:

Stanisław Rogala, Twórczość literacka Kornela Filipowicza. Kielce 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Mizerkiewicz, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Rogala, Stanisław (1948-) ; Filipowicz, Kornel ; literatura polska - 20 w.

References:

1. S. Balbus, Kornel Filipowicz jako poeta. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000, s. 62-91. ; 2. E. Feliksiak, Chaos i ład w krajobrazie Kornela Filipowicza. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000. ; 3. P. Graf, Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza. Poznań 2005. ; 4. Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000. ; 5. W. Maciąg, Tajemnice metonimii. Wokół opowiadań Kornela Filipowicza. W zb.: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu. Red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus. Kraków 2000. ; 6. J.-L. Nancy, Zakazana reprezentacja. Przeł. A. Dziadek. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 113-134. ; 7. J. Smulski, Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. Toruń 2002.

Issue:

2

Start page:

222

End page:

228

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: