Object structure

Title:

Elżbieta Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Janicka, Elżbieta ; Trzebiński, Andrzej (1922-1943) ; literatura polska - (1939-1945) ; Konfederacja Narodu ; "Sztuka i Naród"

References:

1. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 1996.
2. W. Kayser , Próba określenia istoty groteskowości. Przeł. R. Handke. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 271-280.
3. P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego. Wrocław 2000.
4. T. Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno. Warszawa 2000.
5. A. Trzebiński, Pamiętnik. Oprac., wstęp i przypisy P. Rodak. Warszawa 2001.

Issue:

2

Start page:

228

End page:

233

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)