Object structure

Title:

Humor niechciany. Wczesna twórczość Mickiewicza w ujęciu dawnych badaczy

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Krasowska, Patrycja

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; humour ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; work

References:

1. L. Borowski, Uwagi nad "Monachomachią" Krasickiego. W: Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie. Wybór i oprac. S. Buśka-Wroński. Warszawa 1972. ; 2. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Przedm. K. Górski. T. 1. Lublin 1958. ; 3. T. Boy-Żeleński, Mickiewicz a my. W: Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki. Wybór, wstęp i oprac. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1985. ; 4. P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki. T. 1. Warszawa-Kraków 1886. ; 5. P. Chmielowski, Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i na Rusi. 1815-1823. Przedm. B. Chlebowski. Warszawa 1898. ; 6. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798-1824. Pod red. S. Pigonia. Warszawa 1957. ; 7. K. Górski, Pogląd na świat młodego Mickiewicza. 1815-1823. Warszawa 1925. ; 8. M. Inglot, Emigracyjne przygody literatury polskiej. (Analiza porównawcza). W: Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznej recepcji dzieł Adama Mickiewicza. Wrocław 1999. ; 9. M. Inglot, Nad genezą i strukturą "Exegi munimentum aere perennius..." W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998, s. 141-154. ; 10. J. Kallenbach, Adam Mickiewicz. Wyd. 3. T. 1. Lwów 1923. ; 11. J. Kallenbach, Nieznane pisma Adama Mickiewicza. 1817-1823. Z Archiwum Filomatów. Kraków 1910. ; 12. J. Kallenbach, O nieznanych utworach Adama Mickiewicza. 1817-1820. Lwów 1909. ; 13. S. Kawyn, Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Studia i szkice. Kraków 1967. ; 14. J. Kleiner, Mickiewicz. Wyd. popr. T. 1: Dzieje Gustawa. Lublin 1995. ; 15. W. Kubacki, Pierwiosnki polskiego romantyzmu. Kraków 1949. ; 16. T. Lisiewicz, Błogosławię ci, pierwsza piosnko nieuczona. W: Mickiewicz żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Londyn 1955. ; 17. A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie. T. 1: Wiersze. Teksty przygotowali W. Borowy i E. Sawrymowicz. Dodatek krytyczny oprac. L. Płoszewski i E. Sawrymowicz. Warszawa 1965. ; 18. A. Mickiewicz, Listy. Część pierwsza. 1815-1829. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 14. Oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska. Warszawa 1998. ; 19. A. Mickiewicz, Objaśnienia do poematu opisowego "Zofijówka". W: Dzieła, T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1997. ; 20. Z. J. Nowak, Żołnierz w świecie poetyckim Mickiewicza. W: Wśród pisarzy i uczonych. Szkice historycznoliterackie. Katowice 1980. ; 21. S. Pigoń, "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie. Wyd. 2. Warszawa 2001, s. 328-329. ; 22. S. Pigoń, Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie. Wilno 1929, s. 44. ; 23. L. Podhorski-Okołów, Realia Mickiewiczowskie. Wyd. 2, powiększ. Nota o autorze M. Dernałowicz. T. 1. Warszawa 1999. ; 24. Prawidła wymowy i poezji. Wyjęte z dzieł Euzebiusza Słowackiego. Wilno 1826. ; 25. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza. Wyd. 4. Warszawa 1998. ; 26. D. Seweryn, "...jak tam zaszedłeś". Mickiewicz w szkole klasycznej. Lublin 1997. ; 27. T. Sinko, Mickiewicz i antyk. Wrocław-Kraków 1957. ; 28. S. Skwarczyńska, "Zima miejska" Mickiewicza jako heroikomiczne "opisanie". "Zagadnienia Literackie" 1946, z. 2. ; 29. E. Szymanis, Adam Mickiewicz. Kreacja autolegendy. Wrocław 1992. ; 30. J. Tański, Mickiewiczowska satyra na mieszczan. "Odrodzenie" 1946, nr 16/17, s. 13. ; 31. J. Tretiak, Adam Mickiewicz w Świetle nowych źródeł. 1815-1821. Kraków 1917. ; 32. J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja. T. 1. Lwów 1882. ; 33. J. Tretiak, Młodość Mickiewicza. 1798-1824. Życie i poezja. Petersburg 1898. ; 34. K. Trybuś, Romantyczny duch klasycyzmu. Uwagi do lektury Mickiewicza i Miłosza. W zb.: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Red. E. Wiegandt, A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2003, s. 251-263. ; 35. Uwagi o tekstach. W: A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 1, Warszawa 1965. ; 36. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1998. ; 37. S. Windakiewicz, Adam Mickiewicz. Życie i dzieła. Kraków 1935. ; 38. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1998. ; 39. M. Witkowski, Świat teatralny młodego Mickiewicza. Warszawa 1971. ; 40. B. Zakrzewski, Mickiewiczowskie falsyfikaty. W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 31-41. ; 41. Cz. Zgorzelski, O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Lublin 1961. ; 42. Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

27

End page:

47

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: