Object structure

Title:

Co gra „Katarynka” Prusa?

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Koziołek, Ryszard

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

polish literature ; Prus, Bolesław (1847-1912) ; Barrel Organ ; short story

References:

1. Th. W. Adorno, O fetyszyzmie w muzyce i o regresji słuchania. W: Sztuka i sztuki. Wybór i wstęp K. Sauerland. Przeł. K. Krzemień-Ojak. Warszawa 1990.
2. W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire'a. W: Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski. Poznań 1975.
3. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s.65-72.
5. S. Brzozowski, Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej. W: Eseje i studia o literaturze. Wybór, wstęp, oprac. H. Markiewicz. T. 1. Wrocław 1990. BN I 258.
6. T. Bujnicki, Jak jest zrobiona "Katarynka". W zb.: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 73-81.
7. Encyklopedia instrumentów muzycznych świata. Red. S. Sturrock. Przeł. K. Jachimczak, R. Wojnarowski. Warszawa 1996.
8. H. Sienkiewicz, Wiadomości bieżące. I. W: Dzieła. Red J. Krzyżanowski. T. 51. Warszawa 1950.
9. S. Prószyński, Świat mechanizmów grających. Warszawa 1994.
10. A. W. J. G. Ord-Hume, Barrel Organ. The Story Of The Mechanical Organ And Its Repair. New York 1976.
11. A. W. J. G. Ord-Hume, Mechanical Music in the Life of Charles Dickens. "Music Box" t. 6 (1973).
12. B. Prus, "Farys". W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1985, s. 272-293. BN I 249.
13. B. Prus, Katarynka. W: Pisma wybrane. T. 2: Nowele. Warszawa 1990.
14. B. Prus, Kroniki. Red. Z. Szweykowski. T. 4. Warszawa 1953.
15. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 2. Wrocław 1991. BN I 262.
16. B. Prus, "Obrazy wszystkiego". O literaturze i sztuce. Wybór z "Kronik". Wybór i wprowadzenie S. Sandler. Przypisy B. Szleszyński. Warszawa 2006, cz.: Nareszcie zostałem melomanem.
17. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W zb.: Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały. T. 3. Red. J. Krzyżanowski. Przygotowali: J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1959.
18. B. Prus, Teoria czynu - idee - twórczość artystyczna. W zb.: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Antologia. Red. E. Czaplejewicz, K. Rutkowski. Warszawa 1982, s. 236-250.
19. S. Przybyszewski, Confiteor. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 1966, BN I 190.
20. S. Sandler, wprowadzenie do: B. Prus, "Obrazy wszystkiego", O literaturze i sztuce. Wybór z "Kronik". Wybór i wprowadzenie S. Sandler. Przypisy B. Szleszyński. Warszawa 2006.
21. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972.
22. S. Szymutko, Trud pokrzepiania serc albo samotność pozytywisty. W zb.: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 128-145.
23. H. Taine, Filozofia sztuki. Przeł. A. Sygietyński. T. 2. Lwów 1911.
24. O. Trąbczyński[J. Sikorski], Postacie muzykalne. I. Kataryniarz warszawski. "Ruch Muzyczny" 1859, nr 37.
25. B. Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego. Przemysł muzyczny w latach 1815-1914. Kraków 1980.
26. T. Żabski, wstęp w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór. Wrocław 1996.

Issue:

1

Start page:

49

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: