Object structure

Title:

Polska konstrukcja „iść w sołdaty” a kategoria deprecjatywności w języku polskim

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Makowska, Danuta ; Saloni, Zygmunt

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; be drafted ; become a soldier ; grammar ; Russian language

References:

1. J. Abramow - Newerly, Młyn w piekarni. Warszawa 2002.
2. G. Corbett, Gender. Cambridge 1991.
3. Czerwony Tulipan, Sekret kardynała Richelieu (chwyty). Strona internetowa: www.czerwonytulipan.olsztyn.pl
4. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1993, s.v. Barbaryzm.
5. J. Kaczmarski, Somosierra. Strona internetowa: www.kaczmarski.art.pl
6. J. Kasprowicz, Z chałupy. IX. W: Pisma zebrane. T. 1. Oprac. R. Loth. Kraków 1973.
7. M. Konopnicka, O Janku Wędrowniczku. W: Pisma wybrane. T. 3: Utwory dla dzieci. Wybór i oprac. J. Z. Białek. Warszawa 1988.
8. M. Łaziński, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa 2006.
9. D. Makowska, Formy deprecjatywne w Słowniku gramatycznym języka polskiego. Stan obecny i postulaty. "Polonica" T. XXIX, s. 205–226.
10. W. Mańczak, Ile rodzajów jest w polskim? "Język Polski" 36 (1956), s. 116-121.
11. I. Mielczuk, Opyt tieorii lingwisticzeskich modielej "Smysł-Tiekst". Moskwa 1974.
12. I. Mielczuk, Russkij jazyk w modieli "Smysł-Tiekst". Moskwa-Wiena 1995.
13. W. S. Reymont, Chłopi. T. 1-2. Warszawa 1990.
14. Z. Saloni, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim. W zb.: Kategorie gramatyczne grup imiennych we współczesnym języku polskim. Red. R. Laskowski. Wrocław 1976.
15. Z. Saloni, O tzw. formach nieosobowych [rzeczowników] męskoosobowych. "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 41 (1988), s. 155-166.
16. Z. Saloni, Uwagi o opisie fleksyjnym tzw. zaimków rzeczownych. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2" (1981).
17. H. Sienkiewicz, Krzyżacy. Przygot. do druku L. Michalska, M. Skalska. Wyd. 3. T. 2. Warszawa 1989.
18. H. Sienkiewicz, Potop. Przygot. do druku L. Michalska, M. Skalska. Wyd. 3. T. 2. Warszawa 1989.
19. H. Sienkiewicz, Szkice węglem. W: Nowele. Wyd. 3. T. 1. Warszawa 1989.
20. K. Sienkiewicz, Warszawianka. W: Prace literackie. Paryż 1864.
21. J. Słowacki, Fantazy. W: Dzieła wszystkie. Pod redakcją J. Kleinera. Wyd. 2. T. 10. Wrocław 1957.
22. J. Słowacki, Kordian. W: Dzieła wszystkie. Pod redakcją J. Kleinera. Wyd. 2. T. 2. Wrocław 1952.
23. J. Szpotański, Caryca i zwierciadło. W: Zebrane utwory poetyckie. Londyn 1990.
24. J. Szpotański, Pleplutki Teofoba Doro. W: Zebrane utwory poetyckie. Londyn 1990, s. 304-306.
25. J. Tokarski, Fleksja polska. Warszawa 1973.
26. M. Wach, Idzie pieśniarz w parlamenty. "Gazeta Wyborcza" (mutacja krakowska) 2007, nr 230, z 2 X.
27. R. Wołosz, Wykorzystanie źródeł do SJPDor. "Prace Filologiczne" 58, s.437-455.
28. A. A. Zalizniak, O ponimanii tiermina "padież" w lingwisticzeskich opisanijach. W: Problemy grammaticzeskogo modielirowanija. Moskwa 1973, s. 53-88.
29. A. A. Zalizniak, Russkoje imiennoje słowoizmienienije. Wyd. 2. Moskwa 2004.

Issue:

1

Start page:

145

End page:

158

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: