Object structure

Title:

Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Zalewski, Cezary

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; Prus, Bolesław (1847-1912) ; Kapuściński, Ryszard (1932-2007) ; picture

References:

1. J. Bachórz, Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze. "Teksty" 1976, nr 2, s. 86-105. ; 2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996. ; 3. Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa 2001. ; 4. A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego. W: Film i rzeczywistość. Wybór tekstów, przekład i posłowie B. Michałek. Warszawa 1963. ; 5. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. J. Sikorski. Poznań 1975, s. 26-44. ; 6. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). "Teksty Drugie" 2002, nr 4, s. 11-34. ; 7. Ch. Baudelaire, Nowoczesna publiczność i fotografia. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp i przeł. J. Guze. Gdańsk 2000, s. 243-248. ; 8. H. Cartier-Bresson, Decydujący moment. Przeł. K. Łyczywek. "Format" 2005, nr 1/2, s. 4. Pierwodruk: 1952. ; 9. U. Czartoryska, Laboratorium "psychologii nieeuklidesowej", czyli o fotografiach Witkacego. W: Fotografia - mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Gdańsk 2006. ; 10. U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii. Warszawa 1965. ; 11. S. Czycz, Fotografia jest sztuką trudną. Felietony w "Przekroju". ; 12. E. Delacroix, Dzienniki. Cz. 2: 1854-1863. Przeł. J. Guze, J. Hartwig. Gdańsk 2007, s. 421-422. ; 13. Dobre myślenie o świecie i ludziach. Z R. Kapuścińskim rozmawia M. Lebecka. "Kresy" 1994, nr 17, s. 78. ; 14. Al. G. [A. Głowacki], O fotografii w stosunku do sztuk pięknych. "Kurier Warszawski" 1875, nr 39, s. 1. ; 15. A. Głowacki (B. Prus), Listy. Oprac., komentarz i posłowie K. Tokarzówna. Warszawa 1959. ; 16. A. Kaliszewski, "Nauczyć się myśleć o człowieku". Poezja Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stępniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole 2008, s. 263-273. ; 17. R. Kapuściński, Portret dżentelmena. Wstęp, podpisy i posł. M. Iwaszkiewicz. Warszawa 1998. ; 18. R. Kapuściński, Lapidaria. Warszawa 2003. ; 19. R. Kapuściński, Lapidarium IV. Warszawa 2003. ; 20. R. Kapuściński, Lapidarium V. Warszawa 2004. ; 21. R. Kapuściński, Lapidarium VI. Warszawa 2007. ; 22. R. Kapuściński, Moja przygoda z fotografią. W: Z Afryki. Bielsko-Biała 2000. ; 23. R. Kapuściński, Szachinszach. Warszawa 1999. ; 24. R. Kapuściński, Wiersze zebrane. Warszawa 2008. ; 25. P. Mackiewicz, Z przenikania w głąb. "Odra" 2006, nr 10, s. 130-131. ; 26. A. Martuszewska, Bolesława Prusa "prawidła" sztuki literackiej. Gdańsk 2003. ; 27. L. Mądzik, Fotografie Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: "Życie jest z przenikania..." Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył B. Wróblewski. Warszawa 2008. ; 28. J. Mikołajewski, Poeta Kapuściński. "Gazeta Wyborcza" 2006, z 20 II. ; 29. Ostatnia miłość w życiu Bolesława Prusa. Oprac. i wstęp G. Pauszer-Klonowska. Warszawa 1962. ; 30. R. Pietrzak, Tyrania i rewolucja. "Trybuna Ludu" 1982, nr 174, s. 5. ; 31. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1953-1970. ; 32. B. Prus, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1949-1952. ; 33. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007. ; 34. A. Rudnicki, Wspólne zdjęcie. Warszawa 1967. ; 35. B. Sommer-Czyczowa, "Nigdy nie rozstaliśmy się..." W zb.: Stanisław Czycz: mistrz cierpienia. Zebrał i oprac. K. Lisowski. Kraków 1997, s. 151-165. ; 36. M. Sztadnara, Fotografia etnograficzna i "etnograficzność" fotografii: studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku. Opole 2006. ; 37. M. Szymków, Obrazy i poezja reportażu. W: R. Kapuściński, Dałem głos ubogim. "Rozmowy z młodzieżą". Przeł. M. Szymków, J. Wajs. Kraków 2008, s. 89-96. ; 38. H. Taine, Filozofia sztuki. Przeł. A. Sygietyński. T. 1. Wyd. 2. Lwów 1911. ; 39. Warszawska "cyganeria" malarska: grupa Marcina Olszyńskiego. Oprac. S. Kozakiewicz, A. Ryszkiewicz. Wrocław 1955. ; 40. K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności. Kraków 2004. ; 41. C. Zalewski, Lalki, lustra, klepsydry. Motyw fotografii w prozie polskiej lat 1863-1939. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 1, s. 107-124. ; 42. Zawód: dziennikarz. Z R. Kapuścińskim rozmawiają K. Janowska , P. Mucharski. "Tygodnik Powszechny" 2001, nr 22, z 3 VI, s. 13. ; 43. W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej. Warszawa 1974

Issue:

1

Start page:

175

End page:

194

Resource type:

Tekst ; Obraz

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: