Object structure

Title:

Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Zalewski, Cezary

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

polish literature ; Prus, Bolesław (1847-1912) ; Kapuściński, Ryszard (1932-2007) ; picture

References:

1. J. Bachórz, Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze. "Teksty" 1976, nr 2, s. 86-105.
2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996.
3. Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa 2001.
4. A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego. W: Film i rzeczywistość. Wybór tekstów, przekład i posłowie B. Michałek. Warszawa 1963.
5. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. J. Sikorski. Poznań 1975, s. 26-44.
6. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). "Teksty Drugie" 2002, nr 4, s. 11-34.
7. Ch. Baudelaire, Nowoczesna publiczność i fotografia. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp i przeł. J. Guze. Gdańsk 2000, s. 243-248.
8. H. Cartier-Bresson, Decydujący moment. Przeł. K. Łyczywek. "Format" 2005, nr 1/2, s. 4. Pierwodruk: 1952.
9. U. Czartoryska, Laboratorium "psychologii nieeuklidesowej", czyli o fotografiach Witkacego. W: Fotografia - mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Gdańsk 2006.
10. U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii. Warszawa 1965.
11. S. Czycz, Fotografia jest sztuką trudną. Felietony w "Przekroju".
12. E. Delacroix, Dzienniki. Cz. 2: 1854-1863. Przeł. J. Guze, J. Hartwig. Gdańsk 2007, s. 421-422.
13. Dobre myślenie o świecie i ludziach. Z R. Kapuścińskim rozmawia M. Lebecka. "Kresy" 1994, nr 17, s. 78.
14. Al. G. [A. Głowacki], O fotografii w stosunku do sztuk pięknych. "Kurier Warszawski" 1875, nr 39, s. 1.
15. A. Głowacki (B. Prus), Listy. Oprac., komentarz i posłowie K. Tokarzówna. Warszawa 1959.
16. A. Kaliszewski, "Nauczyć się myśleć o człowieku". Poezja Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stępniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole 2008, s. 263-273.
17. R. Kapuściński, Portret dżentelmena. Wstęp, podpisy i posł. M. Iwaszkiewicz. Warszawa 1998.
18. R. Kapuściński, Lapidaria. Warszawa 2003.
19. R. Kapuściński, Lapidarium IV. Warszawa 2003.
20. R. Kapuściński, Lapidarium V. Warszawa 2004.
21. R. Kapuściński, Lapidarium VI. Warszawa 2007.
22. R. Kapuściński, Moja przygoda z fotografią. W: Z Afryki. Bielsko-Biała 2000.
23. R. Kapuściński, Szachinszach. Warszawa 1999.
24. R. Kapuściński, Wiersze zebrane. Warszawa 2008.
25. P. Mackiewicz, Z przenikania w głąb. "Odra" 2006, nr 10, s. 130-131.
26. A. Martuszewska, Bolesława Prusa "prawidła" sztuki literackiej. Gdańsk 2003.
27. L. Mądzik, Fotografie Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: "Życie jest z przenikania..." Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył B. Wróblewski. Warszawa 2008.
28. J. Mikołajewski, Poeta Kapuściński. "Gazeta Wyborcza" 2006, z 20 II.
29. Ostatnia miłość w życiu Bolesława Prusa. Oprac. i wstęp G. Pauszer-Klonowska. Warszawa 1962.
30. R. Pietrzak, Tyrania i rewolucja. "Trybuna Ludu" 1982, nr 174, s. 5.
31. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1953-1970.
32. B. Prus, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1949-1952.
33. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.
34. A. Rudnicki, Wspólne zdjęcie. Warszawa 1967.
35. B. Sommer-Czyczowa, "Nigdy nie rozstaliśmy się..." W zb.: Stanisław Czycz: mistrz cierpienia. Zebrał i oprac. K. Lisowski. Kraków 1997, s. 151-165.
36. M. Sztadnara, Fotografia etnograficzna i "etnograficzność" fotografii: studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku. Opole 2006.
37. M. Szymków, Obrazy i poezja reportażu. W: R. Kapuściński, Dałem głos ubogim. "Rozmowy z młodzieżą". Przeł. M. Szymków, J. Wajs. Kraków 2008, s. 89-96.
38. H. Taine, Filozofia sztuki. Przeł. A. Sygietyński. T. 1. Wyd. 2. Lwów 1911.
39. Warszawska "cyganeria" malarska: grupa Marcina Olszyńskiego. Oprac. S. Kozakiewicz, A. Ryszkiewicz. Wrocław 1955.
40. K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności. Kraków 2004.
41. C. Zalewski, Lalki, lustra, klepsydry. Motyw fotografii w prozie polskiej lat 1863-1939. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 1, s. 107-124.
42. Zawód: dziennikarz. Z R. Kapuścińskim rozmawiają K. Janowska , P. Mucharski. "Tygodnik Powszechny" 2001, nr 22, z 3 VI, s. 13.
43. W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej. Warszawa 1974

Issue:

1

Start page:

175

End page:

194

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: