Object

Title: „Nie dbam, aby zimne skały...” Tajemnice Orfeusza-mędrca w „Pieśni II” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego

Creator:

Kwiek, Agata

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Apollonius Rhodius, The Argonautica. Ed. and transl. R. C. Seaton. Cambridge, Mass., 1912. ; 2. M. Bielski, Kronika, to jest historia świata na sześć wieków a cztery monarchie rozdzielona. Kraków 1564. Wyd. fotooffsetowe. Warszawa 1976. ; 3. G. Boccaccio, Genealogiae deorum gentilium [...]. Nach der Ausg. v. V. Romano Bari 1951. (www.oeaw.ac.at/kal/mythos/). ; 4. K. Cochrane, Orpheus Applied: Some Instances of His Importance in the Humanist View of Language. „The Review of English Studies” 1968, New series T. 19, nr 73. ; 5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 6. Desiderius Erasmus Roterdamus, Encomium matrimonii. W: Opera omnia. T. 1, cz. 5. Amsterdam-Oxford 1975. ; 7. Diodorus of Sicily, Library. With an english transl. by C. H. Oldfather. Cambridge, Mass., 1933. ; 8. M. Ficino, Commentarium in ,,Convivium” Platonis, De Amore. Ed. R. Marcel. Paris 1956. ; 9. J. B. Friedman, Orpheus in the Middle Ages. Cambridge, Mass., 1970. ; 10. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego: dwie wersje. Warszawa 1981. ; 11. H. H. Gray, Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence. „Journal of the History of Ideas” 1963, T. 24, nr 4. ; 12. W. K. C. Guthrie, Orpheus and the Greek Religion. London 1952. ; 13. Horatius Flaccus Quintus, Dzieła wszystkie. T. 1 : Ody i epody. Przekł. [z łac.], oprac. O. Jurewicz. Wrocław 1986. ; 14. J. James, Muzyka sfer. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996. ; 15. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4: Pieśni. Oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska. Wrocław 1992. ; 16. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. BN I 163. Wrocław 1991. ; 17. J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricoenia, liryki. Przeł. L. Staff. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1986. ; 18. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Warszawa 2000. ; 19. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 2005. ; 20. E. Newby, A Portrait of the Artist. The Legends of Orpheus and Their Use in Medieval and Renaissance Aesthetics. New York 1981. ; 21. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie. U stóp boga Apollona. Księgi VII, IX i X. Przeł. z gr. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski. Oprac. H. Podbielski. Wrocław 2005. ; 22. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001. ; 23. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 53-90. ; 24. Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 1984. ; 25. Propercjusz, Poezje wybrane. Wybór, przeł. i oprac. M. Brożek. Warszawa 1986. ; 26. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin 2000. ; 27. Ch. Seagal, Orpheus. The Myth of the Poet. Baltimore 1989. ; 28. Sielanka rzymska. Przeł., oprac. J. Sękowski. Warszawa 1985. ; 29. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt: esej o „Fraszkach”. Wrocław 1988. ; 30. Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos. Przeł., wstęp, objaśnienia T. Sinko. BN II 57. Lwów 1939. ; 31. D. P. Walker, Orpheus the Theologian and the Renaissance Platonists. „Journal of the Warburg and Courtauld Institiutes” 1953, T. 16 , nr 1/ 2. ; 32. J. Ziomek, Literatura odrodzenia. Warszawa 1987. ; 33. J. Ziomek, Niezwykłe i nie leda pióro. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989, s. 95-107. ; 34. J. Ziomek, Renesans. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

19

End page:

33

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63160 ; oai:rcin.org.pl:63160 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

537

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80206

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information