RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Seneka – Kochanowski, Kochanowski – Seneka

Creator:

Rusnak, Radosław

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Abramowska, O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu. W zb.: Estetyka - poetyka -literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej. 3-4 maja 1972. Red. T. Michałowska. Wrocław 1973, s. 55-75.
2. J. Axer, Próby literackie Jerzego z Tyczyna. Cz. 2: Krakowskie wydanie tragedii Seneki,,Hercules furens”. „Meander” 1973, z. 11/12, s. 465-474.
3. A. J. Boyle, Introduzione. „Ramus” 1983, t. 12, nr 1/2.
4. M. Brożek, O łacińskich „Elegiach” Jana Kochanowskiego. W zb.: Cracovia Litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego {w Krakowie, 10-13października 1984 r.). Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 319-334.
5. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s ,, Thyestes”. „Classical Quarterly” 39, 1989.
click here to follow the link
6. P. J. Davis, Shifting Song: The Chorus in Seneca’s Tragedies. Hildesheim 1993.
7. F. Dupont, Les Monstres de Sénèque. Pour une dramaturgie de la tragédie romaine. Courtry 1995.
8. T. Eustachiewicz, Seneka w Polsce. „Eos” 1913, z. 2, s. 177-231.
9. W. Fallek, Świat biblijny w twórczości Kochanowskiego. W zb.: Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930. Kraków 1931.
10. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje. Warszawa 1981.
11. Z. Głombiowska, „In scribendo assequi quod summum est ”. Ajschylosowa koncepcja dramatu w „Odprawie posłów greckich”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s.193-209.
12. P. Grimal, Seneka. Przeł. J. R. Kaczyński. Warszawa 1994.
13. Ł. Górnicki, Troas. Tragedyja z Seneki. W: Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 1. Warszawa 1961, s. 455-527.
14. L. Joachimowicz, Seneka. Warszawa 1977.
15. J. Kallenbach, Książka ofiarowana Grzepskiemu przez Kochanowskiego. „Przegląd Polski” 1884/1885, t. 1, s. 365-368.
16. J. Kallenbach, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, jej wzory i geneza. „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego” 1884, t. 10, s. 310-348.
17. W. C. J. Knight, Magical motives in Seneca’s „Troades”. „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 63, 1932.
click here to follow the link
18. J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 2. Warszawa 1955.
19. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wyd. 10. BN I 3. Wrocław 1962.
20. J. Kochanowski, Pieśni. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. BN I 100. Wrocław 1997.
21. J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Przeł. L. Staff Warszawa 1986.
22. M. Kocur, Teatr antycznej Grecji. Wrocław 2001.
23. J. Kułtuniakowa, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego wobec tragedii renesansowej. Poznań 1963.
24. D. J. Mastronarde, Seneca’s „Oedipus”. The Drama in the Word. „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 1970.
click here to follow the link
25. A. L. Motto, J. R. Clark, Nefas: the Way o f the World in Seneca’s „Troades”. „Maia” 36, 1984, f. 2.
26. B. Noworolska, „ Troas ” Łukasza Górnickiego, czyli tren dla Rzeczypospolitej. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 85-110.
27. A. Petrini, La tragedia. W: Seneca. Mostra bibliografica e iconografica. A cura di F. Niutta e C. Santucci. Roma 1999.
28. M. Piechota, Tajna misja Ulissesa. Próba interpretacji „ Odprawy posłów greckich ” Jana Kochanowskiego. W zb.: Szkice o literaturze dawnej i nowszej. Red. J. Malicki, R. Ocieczek. Katowice 1992, s. 44-60.
29. R. Rusnak, Konstantynowej Sobieskiej na pożegnanie z Żółkwią, czyli o przekładzie „ Oktawii ”. „Przekładaniec” 2007, nr 1/2, s. 198-217.
30. A. Schiesaro, The Passions in Play. „ Thyestes ” and the Dynamics of Senecan Drama. Cambridge 2003.
click here to follow the link
31. C. Segal, Language and Desire in Seneca’s „Phaedra”. Princeton 1986.
32. L. A. Seneca, Agamemnon. Przeł. E. Wesołowska. Poznań 1997.
33. L. A. Seneca, Fedra. Oprac. W. Strzelecki. Przeł. A. Swiderkówna. Wrocław 2006.
34. L. A. Seneca, Listy moralne do Lucyliusza. Przeł. W. Kornatowski. Wstęp K. Leśniak. Kraków 1961.
35. L. A. Seneca, Medea. Przeł. E. Wesołowska. Poznań 2000.
36. L. A. Seneca, Oktawia. Dramat z czasów Nerona. Przeł. K. Marciniak, D. Oleszczak, A. Karwacka, M. Zawadzka, M. Malinowski. Red., wstęp i noty M. Borowska. Warszawa 2001.
37. L. A. Seneka, Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego. Przeł. J. A. Bardziński. Toruń 1696.
38. L. A. Seneca, Tragoediae. Leipzig 1902.
39. J.-A. Shelton, The Spectacle of Death in Seneca’s „Troades”. W zb.: Seneca in Performance. Red. G. W. M. Harrison. „The Journal of Roman Studies” 2002, t. 92.
40. T. Sinko, Wstęp. W: J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Lwów 1937.
41. J. Starnawski, O „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego w zestawieniu nie tylko z antykiem, ale i z renesansowym dramatem włoskim i francuskim. „Filomata” 1983, nr 353, s. 28-34.
42. J. Starnawski, Pierwsze studium poświęcone „Odprawie posłów greckich” (1823) i wynikłe z niego konsekwencje badawcze. „Ruch Literacki” 1977, z. 6, s. 465-472.
43. W. Strzelecki, Jeszcze jedno źródło „Odprawy” Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 171-187.
44. W. Strzelecki, Przyczynki do wpływu tragedii Seneki na Jana Kochanowskiego. „Eos” 1959/60, z. 2, s. 173-178.
45. Z. Szmydtowa, Refleksje nad oryginalnością "Odprawy posłów greckich". W: Poeci i poetyka. Warszawa 1964, s. 37-60.
46. R. Tarantino, Il personaggio della ,,Nutrix” nelle tragedie di Seneca: spunti di analisi. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 6/7, 1988-1989.
47. W. Weintraub, „Odprawa posłów greckich”: forma dramatyczna a dyskusja poetycka. „Twórczość” 1984, nr 9, s. 43-55.
48. W. Weintraub, Teatr Seneki a struktura „Odprawy posłów greckich”. W: Rzecz czarnoleska. Kraków 1977.
49. J. J. Woliński, Historia, albo tragedia Oktawii, cesarzówny rzymskiej. [Warszawa] 1728.
50. Z. Żygulski, Tragedie Seneki a dramat nowożytny do końca XVIII wieku. Cz. 1. Lwów 1939.

Issue:

3

Start page:

35

End page:

55

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63159 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

468

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information