Object structure

Title:

Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego. „Władysław IV” jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Krzywy, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Twardowski, Samuel (1600-1661) ; Twardowski's "Władysław IV" ; Twardowski's "Important Mission [...]" ; Twardowski's "Civil War [...]"

References:

1. Ph. Ariès, Czas historii. Przeł. B. Szwarcman-Czarnota. Gdańsk 1996.
2. J. Axer, Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki. „Studia Warmińskie” 1983, t. 20, s. 63-69.
3. C. Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku. T. 2. Przeł. G. Majcher. Warszawa 2003.
4. P. Borek, Czasy Chmielnickiego w "Wojnie domowej” Samuela ze Skrzypny. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej Ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002, s. 276-297.
5. T. Carlyle, Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii. [Przekład anonimowy]. Warszawa 1892.
6. D. Chemperek, Konwencje epiki heroicznej w "Wojnie domowej” Samuela Twardowskiego, ich rola w kształtowaniu obrazu powstania Chmielnickiego. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej Ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002, s. 298-317.
7. Dzieło literackie jako źródło historyczne. red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978.
8. M. Kaczmarek, Comparatio jako dominanta stylistyczna „ojczystego wiersza” Samuela Twardowskiego. „Studia Śląskie” 1974, t. 26, s. 137-144.
9. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego. Wrocław 1972.
10. J. Kroczak, „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...” Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej. Wrocław 2006.
11. R. Krzywy, Aristeja w epice historycznej Samuela Twardowskiego i Wacława Potockiego na tle dziejów konwencji. W zb.: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon. Opole 2006, s. 31-43.
12. R. Krzywy, W poszukiwaniu tożsamości mimetycznej. Jana Kochanowskiego i Samuela Twardowskiego przedstawienia zagonów moskiewskich. „Terminus” 2006, z. 2, s. 63-81.
13. R. Krzywy, Wprowadzenie do lektury. W: S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wydał R. Krzywy. Warszawa 2006, s. 7-35.
14. D. Kupisz, Psków 1581-1582. Warszawa 2006.
15. M. Kuran, Etos sarmackiego wodza we "Władysławie IV” Samuela Twardowskiego. W zb.: Sarmackie theatrum. T. 1: Wartości i słowa. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku. Red. R. Ocieczek, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice 2001.
16. M. Kuran, Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. „Napis” 2001, seria 7, s. 171-200.
17. R. Majewski, Cecora, rok 1620. Warszawa 1970.
18. H. Markiewicz, Historia a literatura. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 5-28.
19. J. Niedźwiedź, „Jezda do Moskwy”. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001, s. 204-220.
20. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971.
21. S. Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Przeł. M. Przybylik. Izabelin 2004.
22. A. Oszczęda, Mała "Iliada” - "Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego. „Napis” 2001, seria 7 s. 135-142.
23. Owidiusz, Metamofrozy. Przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Wrocław 1995.
24. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999.
25. R. Ryba, Powstanie kozackie w ocenie Samuela Twardowskiego (na podstawie "Wojny domowej”). W zb.: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. R. Ocieczek, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice 2000, s. 180-190.
26. J. Skuczyński, „Jezda do Moskwy”. Panegiryczne, epicko-heroiczne i parenetyczne rzekształcenia „ rymowanej kroniki ”. „Ruch Literacki” 1980, z. 2, s. 107-120.
27. T. Szemberg, Relacyja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem w roku 1620. Kraków 1621.
28. Z. Szmydtowa, Żółkiewski jako Lucjusz Emiliusz we „Władysławie IV ” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. W: Poeci i poetyka. Warszawa 1964, s. 159-173.
29. S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki. Leszno 1649.
30. E. Wassensberg, Gestorum gloriosissimi ac invictissimi Vladislai IV, Poloniae et Sueciae regis [...] pars I. Danzig 1643.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

103

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)