Object

Title: Staropolskie pieśni nowiniarskie

Creator:

Grochowski, Piotr

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974. ; 2. P. Grochowski, Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich. „Napis” 2006. Ser. 12, s. 21-33. ; 3. S. Grochowski, Pieśń nowa o św. Stanisławie, patronie polskim. W: Poezje. Wyd. K. J. Turowski. T. 2. Kraków 1859. ; 4. P. Grochowski, Pieśń o tumulcie toruńskim. W zb.: Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia. Red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc. Toruń 2007, s. 37–47. ; 5. Cz. Hernas, Z epiki dziadowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4, s. 475-494. ; 6. Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.). Wybór, oprac. S. Nyrkowski. Warszawa 1977. ; 7. A. Krzewińska, Pieśń ziemiańska, antyturecka i refleksyjna. Studia nad wybranymi gatunkami staropolskiej liryki XVI i XVII wieku. Toruń 1968. ; 8. S. Łempicki, Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "staroświecka pieśń o bitwie pruskiej". „Pamiętnik Literacki” 1937, t. 34, s. 44-75. ; 9. J. Ługowska, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne. Wrocław 1993. ; 10. T. Michałowska, Średniowiecze. Wyd. 6. Warszawa 2000. ; 11. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Średniowiecze. Warszawa 1963. ; 12. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Zygmunt III. Warszawa 1971. ; 13. J. Olędzki, Świadomość mirakularna. „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 3, s. 147-157. ; 14. Pieśń nowa o Gdańsku teraz znowu uczyniona, roku Bożego 1577. „Pamiętnik Sandomierski” 1830, t. 2. ; 15. Pieśń o Komecie który był widzian w Roku 1618, Miesiąca Novembra. Oprac. J. Głażewski. "Barok" 1999 nr 1 s. 181-195. ; 16. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Oprac. J. Czubek. T. 1: Poezja rokoszowa. Kraków 1916. ; 17. Pokłosie z rękopisów petersburskich. Wyd. A. Croisette van der Kop. „Pamiętnik Literacki” 1913, t. 12, s. 206-217. ; 18. Polska fraszka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948. ; 19. Polska poezja świecka XV wieku. Wyd. 4, zmien. Oprac. M. Włodarski. BN I 60. Wrocław 1998. ; 20. Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały. T. 1. Red. B. Bartkowski. Lublin 1990. ; 21. J. Sokolski, Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1995, t. 34, s. 5-10. ; 22. J. Sokolski, Nowiny. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wrocław 1998,s. 589-591. ; 23. L. Ślękowa, Duma staropolska. Z dziejów poezji melicznej. Wrocław 1964. ; 24. L. Ślękowa, Grunwald w dawnej pieśni polskiej. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1967, t. 9, s. 5-30. ; 25. L. Ślękowa, Pieśń historyczna w świadomości XV-XVIII w. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1968, s. 5-21. ; 26. L. Ślękowa, Pieśń nowiniarska. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 1985, s. 167. ; 27. L. Ślękowa, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973. ; 28. L. Ślękowa, Z epiki dziadowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3/4, s. 445-470. ; 29. M. Waliński, Pieśń jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy pieśń dziadowska? Prolegomena do badań pieśni dziadowskiej. W zb.: „ Wszystek krąg ziemski". Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1998, s. 164-194. ; 30. K. W. Wójcicki, Kircholm. Pieśni historyczne z 1605 roku. „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 2, z. 6, s. 416-429. ; 31. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XV-XVIII wieku. Bibliografia. T. 1-3. Wrocław 1977-1990. ; 32. K. Zawadzki, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Warszawa 2002. ; 33. K. Zawadzki, Prasa ulotna za Zygmunta III. Warszawa 1997. ; 34. Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego. Pelplin 1871.

Issue:

3

Start page:

105

End page:

123

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63156 ; oai:rcin.org.pl:63156 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

427

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80210

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Grochowski P. - Staropolskie pieśni nowiniarskie Dec 11, 2018

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information