Object

Title: Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego

Creator:

Kochan, Anna

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baruch, Z powodu artykułu Pawińskiego o odpowiedzi. „Ateneum” 1897, t. 1, s. 553-556.
2. P. Dąbkowski, Jeszcze o odpowiedzi w prawie polskim. Lwów 1899.
3. A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie. Warszawa 2005.
4. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. XII, 1445-1461. Kom. red. K. Baczkowski [i in.]. Oprac., przygotowanie do druku tekstu łac. D. Turkowska, z udziałem Cz. Pirożyńskiej. Przeł. J. Mrukówna. Weryfikacja przekł. J. Wyrozumski, K. Ożóg. Warszawa 2004.
5. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Warszawa 1978.
6. Gall Anonim, Chronicon [...]. Warszawa 1824.
7. Galla Anonima ,,Kronika ". Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z XIV w. Ed. i wstęp J. Krzyżanowski. Warszawa 1948.
8. R. Hube, O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich. Warszawa 1829.
9. R. Hube, Pisma. Poprzedzone zarysem biograficzno--krytycznym przez K. Dunina. T. 1. Warszawa 1910.
10. A. Jelicz, „Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego" jako pamflet polityczny. „Prace Polonistyczne” 1951, seria 9, s. 13-24.
11. J. Kotarska, E. Kotarski, Słownik literatury polskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Gdańsk 2002.
12. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1918.
13. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1925.
14. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie. I. Prawo karne. II. Postępek sądowy. Lwów 1921.
15. J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Kraków 1960.
16. W. Maisel, Archeologia prawna Europy. Warszawa 1989.
17. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1996.
18. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. Wyd. 4, rozszerz. Wrocław 1967.
19. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. wyd. 5, po raz wtóry - rozszerz. BN I 104. 1975.
20. W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Berlin 1886.
21. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna. Średniowiecze. Warszawa 1963.
22. A. Pawiński, Odpowiedź według obyczaju rycerskiego w prawie polskim. „Ateneum” 1896, t. 4, s. 389-401.
23. Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. K. Żukowska. Warszawa 1977.
24. Pokorny. Hasło w: Nowa Księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1972.
25. Polska poezja świecka. - Literatura staropolska wybór tekstów. T. 1: Poezja. Wybór i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz. Kraków 2002.
26. Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. Włodarski. Wyd. 4, zmien. BN I 60. Wrocław 1997.
27. S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski. Kraków 1974.
28. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wyd. 2, uzup. Kraków 1923.
29. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wrocław 1949.
30. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. wyd. 3, rozszerz. i zmien. BN I 60. Wrocław 1952.
31. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930.
32. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1950.
33. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1963.
34. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1969.
35. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1977.
36. Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987.
37. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego. T. 2. Petersburg 1859.
38. W. Walecki, Nad „Wierszem o zamordowaniu Andrzeja Tęczyńskiego". „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 7/8, s. 175-179.
39. T. Witczak, Literatura średniowiecza. Warszawa 1990.
40. J. Woronczak, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław 1955.
41. K. W. Wójcicki, Pieśń polska z r 1462 o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Album literackie. T. 1. Warszawa 1848.
42. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984.
43. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. wyd. nast., popr. i uzup. Wrocław 1995.

Issue:

3

Start page:

161

End page:

172

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63154 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

256

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80212

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information