Object

Title: „Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”? – glosa do „Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”

Creator:

Kowzan, Jacek

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku. Poznań 1980.
2. F. Cabrol, Descente du Christ aux enfers d ’après la liturgie. W: Dictionnaire d ’archéologie chrétienne et de liturgie. Ed. F. Cabrol, H. Leclercq . T. 4, cz. 1. Paris 1920.
3. Christ and Satan. A Critical edition. Ed. R. E. Finnegan. Waterloo, Ontario, 1977.
4. Chromace d ’Aquilée, Sermo XVI: In nocte magna I. W: Sermons. T. 1: Sermons 1-17 A. Introduction, texte critique, notes J. Lemarié. Traduction H. Tardif. Paris 1969.
5. M. F. Conneli, Descensus Christi ad inferos: Christs Descent to the Dead. „Theological Studies” 62, 2001.
click here to follow the link
6. C. Davidson, Techniques of Transcendence in Medieval Drama. W zb.: The Drama of the Middle Ages. Comparative and Critical Essays. Ed. C. Davidson, C. J. Gianakaris, J. H. Stroupe. Introduction C. Davidson. New York 1982.
7. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia - cywilizacja - estetyka. Wrocław 2001.
8. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Ed. H. Denzinger. Friburgi Brisgoviae 1976.
9. Filastrius Brixiensis, Diversarum hereseon liber. Ed. F. Heylen. T. 9. Turnholt 1957.
10. A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Przeł. B. Biały. Wstęp J. Tokarska-Bakir. Warszawa 2006.
11. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition. T. 1. London 1975.
12. A. Grillmeier, Der Gottessohn im Totenreich. Soteriologische und christologische Motivierung der Descensuslehre in der älteren christlichen Überlieferung. „Zeitschrift für katholische Theologie” 71, 1949.
13. R. Gounelle, La descente du Christ aux enfers. Institutionnalisation d ’une croyance. Paris 2000.
14. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Oprac. J. Okoń. BN I 201. Wrocław 1971.
15. Z. Izydorczyk, The Inversion of Paschal Events in the Old English „ Descent into Hell ”. „Neuphilologische Mitteilungen” 91, 1990.
16. M. Kocur, Ciało w teatrze chrześcijańskim. W zb.: Ucieleśnienia. Ciało wzwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl-praktyka-reprezentacja. Red. A. Wieczorkiewicz, J. Bator. Warszawa 2007, s. 199-217.
17. J. Kowzan, Liminality of the Near-Death Experience in Medieval and Early Modern Eschatological Visions. W zb.: Visual Exports/Imports: New Research on Medieval and Renaissance European Art and Culture. Ed. E. J. Anderson, J. Farquhan. Cambridge 2009.
18. J. Krzyżanowski, „Dialog częstochowski”. W zb.: Z zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne. Red. R. Górski, J. Krzyżanowski. Wrocław 1972, s. 7-26.
19. J. Krzyżanowski, Dramaturgia Polski renesansowej. W: W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce. Warszawa 1958, s. 77-130.
20. L. Letourneau, Myth ou réalité? La descente du Christ aux enfers aux 2e et 3e siècles. „Studies in Religion” 3, 1973.
21. J. A. MacCullough, Patristic References to the Descent. W: The Harrowing of Hell. A Comparative Study of an Early Christian Doctrine. Edinburgh 1930.
22. The Medieval „Gospel of Nicodemus”. Texts, Intertexts, and Contexts in Western Europe. Ed. Z. Izydorczyk. Tempe, Arizona, 1997.
23. R. E. Messenger, The Descent Theme in Medieval Latin Hymns. „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 67, 1936.
click here to follow the link
24. L. R. Muir, The Trinity in Medieval Drama. W zb.: The Drama of the Middle Ages. Comparative and Critical Essays. Ed. C. Davidson, C. J. Gianakaris, J. H. Stroupe. Introduction C. Davidson. New York 1982.
25. J. Okoń, Spór o autorstwo ,,Historii o chwalebnym Zmartwychwstaniu”. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1968, z. 14, s. 25-40.
26. J. Okoń, Twórca polskiego misterium - Mikołaj z Wilkowiecka. W zb.: Pisarze staropolscy. Sylwetki. T. 2. Red. S. Grzeszczuk. Warszawa 1997, s. 208-248.
27. J. Pearson, An Exposition of the Creed. Oxford 1857.
28. H. Quiliet, Descente de Jésus aux enfers. W: Dictionnaire de theologie catholique. Paris 1924.
29. Z. Romanowiczowa, „Ewangelia Nikodema” i jej staropolskie echa. „Życie” 1954, nr 19.
30. Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones. Ed. T. J. Lamy. T. 1. Michliniae 1882.
31. J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. T. 1. Wrocław 1995.
32. Speculum humanae salvationis. Ed. J. Lutz , P. Perdrizet. T. 1. Leipzig 1907.
33. R. V. Turner, Descendit ad Inferos: Medieval Views on Christ’s Descent into Hell and the Salvation of the Ancient Just. „Journal of the History of Ideas” 1966, t. 27, nr 2.
34. V. Turner, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York 1992.
35. K. Young, The Drama of the Medieval Church. T. 1. Oxford 1967.

Issue:

3

Start page:

173

End page:

178

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63153 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

241

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80213

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information