Object structure

Title:

Wokół zagadek pierwszych zbiorowych wydań twórczości Jana Kochanowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Ślękowa, Ludwika

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Kochanowski, Jan (1530-1584) ; Januszowski, Jan ; wydania zbiorowe

References:

1. P. Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993.
2. J. Januszowski, Jaśnie Wielmożnemu [...] Panu Mikołajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzydowic [...]. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadzenie wydawnicze. Oprac. M. R. Mayenowa, J. Woronczak. BPP, B 22. Wrocław 1983, s. 175-188.
3. J. Januszowski, Wielmożnemu a mnie Miłościwemu Panu [...] Janowi Myszkowskiemu z Mirowa [...]. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadzenie wydawnicze. Oprac. M. R. Mayenowa, J. Woronczak. BPP, B 22. Wrocław 1983, s. 161-174.
4. M. R. Mayenowa, J. Woronczak, Dotychczasowe wydania zbiorowe dzieł Jana Kochanowskiego. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadzenie wydawnicze. Oprac. M. R. Mayenowa, J. Woronczak. BPP, B 22. Wrocław 1983, s. 7-34.
5. K. Miaskowski, Zbiór rytmów. Wyd. A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 1995.
6. A. Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego. Wrocław 1999.
7. Przedmowa do Jakuba Leśniowskiego. W: M. Sęp Szarzyński, Rytmy, abo wiersze polskie. B.m., 1601.
8. L. Ślekowa, Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. W kręgu stylu „wielkiego” i stylu „prostego”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 151-180.

Issue:

3

Start page:

179

End page:

183

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)