Object

Title: O kilku nieznanych intermediach staropolskich

Creator:

Mieszek, Małgorzata

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Dramat staropolski od początku do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 2: Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich. Oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska. Wrocław 1978.
2. Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 3. Warszawa 1961.
3. Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 6. Warszawa 1963.
4. M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm. Wrocław 1987.
5. S. Grzeszczuk, Nazewnictwo sowizrzalskie. Kraków 1966.
6. Interscenium II. W: Hercules monstrorum domator [...]. Leszno 1647.
7. Interscenium III. W: Hercules monstrorum domator [...]. Leszno 1647.
8. I. Kadulska, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII w. Wrocław 1993.
9. J. Krzyżanowski, „Mądrej głowie dość dwie słowie ". Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. T. 1: Od Abrahama do kleryka. Warszawa 1975.
10. J. Lewański, Faust i Arlekin. Niezwykłe przedstawienie na scenie leszczyńskiej w roku 1647. „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 1, s. 76-120.
11. T. Michałowska, Fabuła -pojęcie. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze-renesans-barok. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 236-241.
12. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław 1970.
13. M. Mieszek, Intermedium polskie XVI-XVIII w. (teatry szkolne). Kraków 2007.
14. M. Mieszek, „Miejsca szczęśliwe" w wybranych intermediach staropolskich. W zb.: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Red. A. Duszak, N. Pawlak. Warszawa 2005, s. 173-179.
15. J. Niedźwiedź, Mowa - rodzaj popisowy. Jan Kochanowski, „Przy pogrzebie rzecz". W zb.: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki. Red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź. T. 1. Kraków 2003.
16. J. Okoń, Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 101-138.
17. A. O[kopień]-S[ławińska], Komizm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i poszerz. Wrocław 2000, s. 251-252.
18. Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego z 1606 r. Kraków 1996.
19. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego. Oprac. J. Czubek. T. 1: Poezja rokoszowa. Kraków 1916.
20. J. Poplatek SJ, Studia z dziejów jezuickiego teatru w Polsce. Wrocław 1957.
21. Słownik łacińsko-polski. Red. M. Plezia. T. 1. Warszawa 1959.
22. Tragedia o bogaczu i Łazarzu. Z rękopisu odczytał i do druku przygotował J. Treder. Gdańsk-Gdynia 1999.
23. J. Trzynadlowski, Komizm. „Prace Polonistyczne” 1952, seria 10, s. 379-392.
24. S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej Polsce. Kraków 1902.
25. T. Witczak, Gdańska "Tragedia o bogaczu i Łazarzu" w rękopisie z r. 1643. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2, s. 574-595.
26. J. Ziomek, Komizm - parodia - trawestacja. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 322-339.
27. J. Ziomek, Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu. W zb.: Mikołaj Rej w czterechsetlecie śmierci. Red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa. Wrocław 1971, s. 65-88.
28. K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Warszawa 1976.

Issue:

3

Start page:

185

End page:

204

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63151 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

52

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80215

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information